Näkemyksiä tulevaisuudesta

Solitan Think Tank -ryhmät pohtivat Suomen, suomalaisten yritysten ja julkishallinnon digitaalista tulevaisuutta. Teemoina mm. dataliiketoiminta, kaupan ja liikenteen digitalisaatio, IoT ja teollinen internet sekä uusimpana tulevaisuuden terveys- ja hyvinvointipalvelut. Tutustu eturivin yritysten, vaikuttajien, asiantuntijoiden ja tutkijoiden näkemyksiin.

Lataa Solita Think Tankin Tulevaisuuden terveys- ja hyvinvointipalvelut -raportti

Millaisia ovat tulevaisuuden terveys- ja hyvinvointipalvelut? Alan vaikuttajista koottu Solita Think Tank -ryhmämme listasi 8 keskeistä näkökulmaa palveluiden kehittämiseksi ja pohti mm. palveluiden vaikuttavuutta, avoimuutta ja teknologian kuten tekoälyn tuomia mahdollisuuksia. Millaiset palvelut saisivat suomalaiset voimaan paremmin? Ohjaako kehitystä teknologia vai ihmisten tarpeet? Tekoäly ja etiikka – miten lisätään avoimuutta ja läpinäkyvyyttä? Millainen IT-arkkitehtuurin pitäisi tulevaisuudessa olla?

Lataa raportti

Lataa Solita Think Tankin Datavallankumous ja liiketoiminta -raportti

Solitan Think Tank -ryhmä selvitti dataliiketoiminnan tulevaisuutta ja nykytilaa Suomessa. Lue edelläkävijäyritysten johdon, asiantuntijoiden ja vaikuttajien näkemyksiä raportista, jonka teemoina mm. tuleeko datasta kauppatavaraa, data ja alustatalous, EU:n tietosuoja-asetus GDPR ja dataliiketoiminta sekä 8 keskeistä näkökulmaa dataliiketoiminnan kehittämiseen.

Lataa raportti