Tjänstedesign

Tjänstedesign är ett kundorienterat tillvägagångssätt där man tittar holistiskt på utveckling som omfattar kunden, affärer, tjänsteproduktion och teknik. Tjänstedesign är ett mångsidigt verktyg för att utveckla tjänster, affärer, kundupplevelser, användarupplevelser och strategier. Digital tjänstedesign spelar en viktig roll i modern tjänsteutveckling, men när vi ska utveckla en tjänst tar vi ett flerkanaligt perspektiv och går bortom själva användarupplevelsen.

Tjänstedesign är en lösning för:

 • KONCEPTDESIGN FÖR TJÄNSTER

  Vi använder metoder inom tjänstedesign för att skapa nya tjänstekoncept som både är digitala och fysiska. Vi väver alltid in en flerkanalig aspekt i tjänstedesignen.

 • TJÄNSTEPRODUKTIFIERING

  Effektiv produktifiering är helt avgörande för att produkter och tjänster ska bli framgångsrika. Tjänstedesign är ett kundorienterat tillvägagångssätt till att bygga produkter som uppfyller kundernas faktiska behov och verksamhetens mål.

 • NY AFFÄRSUTVECKLING

  Inom konventionell affärsutveckling brukade man utgå från företaget som startpunkt. Vi konceptualiserar och skapar nya affärsmöjligheter där fokus ligger på kunderna. Med hjälp av tjänstedesign säkerställer vi att det finns ett behov hos kunden för den nya verksamheten, och vi använder affärsdesign för att se till att verksamheten blir lönsam.

 • CX-UTVECKLING

  Tjänstedesign är ett utmärkt verktyg för att förbättra kundupplevelsen. Vi använder kundinsikter för att först förstå var flaskhalsarna och värdet ligger i den nuvarande tjänsten som kunden använder. Därefter börjar vi skissa på förbättringar av kundupplevelsen. Vi har varit verksamma i den här branschen länge. Och vi vet hur viktigt det är att skapa en stabil grund för utveckling av kundupplevelser. Det kräver en tydlig vision och strategi.

 • FÖRSÄLJNINGS- OCH KONVERTERINGSOPTIMERING

  Vi använder tjänstedesign för att se till att kommersiella tjänster lyckas. När vi har fått en bättre förståelse för de motiv och behov som driver kundernas beteenden så kan vi justera tjänsten för att öka dess konverteringsgrad och attrahera lämpliga kunder.

 • UTVECKLING AV KUNDRELATIONER

  Tjänstedesign som tar avstamp i omfattande kundinsikter hjälper organisationen att fokusera på det som är viktigt i kundrelationerna. Tjänstedesign kan t.ex. användas för att forma strategier för kundrelationer, modeller för kontohantering samt kundprogram.

 • KUNDINSIKTER

  Tjänstedesign kan hjälpa organisationer att bättre förstå sina kunder. Till skillnad från ren teori så går tjänstedesign bortom rekommendationer – vi använder kundinsikter för att producera faktiska utvecklingsidéer till designprocessen.

 •  

Ledning för tjänstedesign

Vår utvecklingsprocess för kundtjänster börjar med att definiera målen. Tydliga mål sätts för projektet som ska designas. Målen bidrar med styrning i designarbetet – från början till slut. Målen appliceras också på verksamheten och kundupplevelsen. Vi kan också lägga till ytterligare mål efter behov: hållbarhet, medarbetarupplevelser, organisationsutbildning med mera. Målen kopplas alltid till indikatorer så att de kan mätas. Målen styr vårt gemensamma arbete under projektet och gör att vi kan övervaka kundupplevelsen och affärsmålen efter att projektet har avslutats.

Two guys sitting at a table. On is extending a hand to initiate a handshake. Both men are smiling

Tjänstedesign omfattar kundinsikter och samskapande

Kundinsikter och kollaborativ design är en viktig del i tjänstedesign. Vi vet av erfarenhet att nya tjänster, bättre kundupplevelser och affärer blir bäst när de skapas tillsammans med kunder och intressenter. Tjänstedesign betonar kvalitativa kundinsikter och kompletterar dem med kvantitativa metoder. Hypoteser är en viktig del i samskapandet – vi skapar dem tillsammans med vår organisations medarbetare och förfinar dem med dina kunder. En hypotes är ett inledande förslag om vilken riktning tjänsteutvecklingen ska ta.

Tjänstedesign är mer än bara kundupplevelser

Vi ser på helheten när vi jobbar med kundupplevelsen vilket alltid innebär att vi måste ta oss an komplexa ämnen som affärsmodeller, tjänsteproduktion, organisering och teknik. Vi gör mer än att bara berätta för dig vad som behöver bli bättre inom dina kundupplevelser: vi hjälper dig att förändra ditt företags affärsmodell, omorganisera dina tjänster och välja rätt teknik för att implementera förändringarna du vill uppnå.

Business design masterclass

Tjänstedesign ger mätbara resultat, inte presentationer

Det är inte ovanligt att tjänstedesignprocessen tar slut när man har fastställt tjänstens riktning eller samlat in kundinsikter. Men det är då som det riktiga designarbetet börjar. Vilka mätningar behövs för att producera reella resultat för dina tjänster, kundupplevelser och affärsutveckling? Det här innebär ofta att man behöver experimentera, dra lärdomar, justera och slutligen skala tjänsterna. Slutresultatet blir en lönsam tjänst som dina kunder älskar.

Ledning för tjänstedesign och kompetensutveckling

Företag vill i allt högre utsträckning förbättra sin förmåga att arbeta med tjänstedesign genom att anställa egna tjänstedesigners. Om man ska implementera ett designtänk i stor skala inom hela organisationen så måste man arbeta konsekvent och systematiskt. Det dyker ofta upp frågor om kompetenskrav, organisering av tjänstedesign, partnerengagemang, mätningar av tjänstedesignens framgång och hur tjänstedesign kan integreras i tjänsteutvecklingen, affärsplaneringen och strategiarbetet.

Vi är din partner när du ska förbättra hur du arbetar med tjänstedesign. Vi utbildar och organiserar ditt team, fastställer prestandaindikatorer och bygger ut ditt företags kompetens. Vi jobbar tillsammans med ditt team för tjänstedesign när du behöver erfarna designers, idéer eller utbildare för att bygga upp din kompetens in-house. Vi kan också erbjuda utbildning för specialister och tjänstedesigners.

Vår bakgrund

 • Tjänsterna som vi har designat används av miljontals människor – varje dag
 • Kombinerad erfarenhet från över 2 000 tjänstedesignprojekt
 • En av de mest erfarna aktörerna med över 10 år i branschen

Vänligen kontakta oss!