8 juni 2020Nyhet

THL valde Solita till leverantör av en app som spårar personer som exponerats för corona

News app

Solita har vunnit Institutet för välfärd och hälsas (THL) upphandling av en mobilapplikation som ska spåra coronavirusets smittkedjor i Finland. Enligt THL höll anbuden hög kvalitet och Solitas lösning och genomförandeplan uppfyllde bäst kraven i anbudsinfordran. Solita hade det vinnande anbudet inom alla tre delområden och också det fördelaktigaste totalpriset.

Utgångspunkten i upphandlingen, som gjordes för att hitta den kvalitetsmässigt och prismässigt bästa lösningen, var Social- och hälsovårdsministeriets utlåtanden om smittspårande appar och den vägledning för apparna som Europeiska kommissionen tagit fram. Avtalet mellan parterna undertecknas efter att tidsfristen för överklagande har löpt ut.

THLs uppdrag är att utveckla en mobilapplikation som stödjer den coronastrategi som regeringen utarbetat: testa-spåra-isolera-behandla. Syftet med appen är att underlätta spårning av personer som exponerats för viruset och brytande av smittkedjorna. Med hjälp av appen kan de personer som har exponerats – även personer som de insjuknade inte känner – få information om att de har exponerats. Applikationen ska vara frivillig att använda och vid utvecklingen av den fästs extra avseende vid integritets- och dataskydd.
I utvecklingsarbetet medverkar Institutet för välfärd och hälsa, Social- och hälsovårdsministeriet, FPA och SoteDigi Oy. Målet är att alla finländare ska ha tillgång till appen i september 2020. Appen kommer att kunna laddas ner kostnadsfritt i appbutikerna.

”Det är en ära och glädje att på ett konkret sätt kunna skapa en app som tryggar finländarnas hälsa och som kan användas för att skapa trygghet i den nya vardag där vi alla befinner oss. Genom att hjälpa till att spåra och förhindra ny smitta bidrar vi också till att återskapa livsglädjen och trygghetskänslan hos finländarna”, säger Ossi Lindroos, landschef för Solita i Finland.

”Det finns väldigt många hälsoappar, men bara ett fåtal är länkade till nationella processer inom hälsovården. Projektet är flerdimensionellt eftersom hänsyn tas till den pågående coronaviruspandemin, de tekniska lösningarna och dataskyddet. Det är klart att vi i projektet kommer att fästa extra uppmärksamhet på dataskydd och transparens”, säger Risto Kaikkonen, affärsområdeschef för Solita Health. I projektet tillgodogör Solita befintliga komponenter, standarder och lösningar som baseras på öppen källkod, publicerade protokoll samt de möjligheter som den nationella arkitekturen i Finland ger, framför allt KanTa- och Omaolo-tjänsterna.

Solita har lång erfarenhet av uppdrag och projekt för den offentliga förvaltningen, även inom social- och hälsovårdssektorn. Det har handlat om allt från utredningsarbeten, tjänstedesign och kundförståelseprojekt till modellering av processer, teknisk planering och implementering. Bland Solitas kunder inom social- och hälsovårdssektorn i Finland finns till exempel THL, SoteDigi, FPA, FIMEA, Kustannus Oy Duodecim (produktutvecklingspart för medicinsk utrustning), Birkalands sjukvårdsdistrikt, Tammerfors universitetssjukhus samt ledprotessjukhuset Coxa.

Mer information om regeringens strategi för spårning av personer som exponerats för coronaviruset. (På finska)

Ytterligare information:
Solita Oy, Ossi Lindroos, Executive Vice President, Finland tfn +358 40 7507 637, [email protected]
Solita Oy, Risto Kaikkonen, chef för Solita Health, tfn +358 41 536 8745, [email protected]

Författare

Solita