25 augusti 2020Nyhet

THL och Solita publicerade källkoden för Coronablinkern – öppen kod möjliggör oberoende utvärdering av appen

Koronavilkku Solita

Institutet för hälsa och välfärd THL och programföretaget Solita har publicerat källkoden för appen Coronablinkern (25.8.2020). Detta gör det möjligt att oberoende utvärdera systemets funktionalitet och säkerhet samt använda källkoden.

Källkoden har publicerats i webbtjänsten GitHub, som är världens största webbtjänst som erbjuder programvara med öppen källkod.

”Öppen källkod (open source) är ett modernt sätt att utveckla och distribuera programvaror. När programkoden distribueras öppet för alla kan eventuella programfel snabbt hittas och korrigeras”, säger Aleksi Yrttiaho, direktör för informationstjänsterna vid THL.

Solita uppmuntrar utvecklargemenskapen att ge respons om Coronablinkern.

”Trots den brådskande tidtabellen ville vi ta med utvecklingsgemenskapen i utvärderingen av appen. Vi tar gärna emot respons och redigeringsförslag. De betydelsefullaste av dessa strävar vi efter att bedöma utan dröjsmål”, säger Sami Köykkä, teknologiexpert vid Solita.

Även Cybersäkerhetscentret utvärderar appen Coronablinkern, dess grundsystem och säkerheten i deras processer. Centrets utvärdering blir klar senare denna vecka.

Coronablinkern kommer till appbutikerna nästa vecka
Med hjälp av Coronablinkern kan människor själva bidra till att förhindra spridningen av viruset och skydda sin egen och sina närståendes hälsa. Med hjälp av applikationen går det snabbare att nå personer som exponerats för viruset och att bryta smittkedjorna.

Coronablinkern publiceras på finska och svenska tisdagen den 1 september, då den kan laddas ner gratis till telefonen från de vanligaste appbutikerna.

En engelsk version av appen publiceras senare i höst.

Coronablinkern på GitHub

Källkod:
Licens: EUPL-1.2 (European Union Public Licence)

Närmare uppgifter

Mer om Coronablinkern på THL:s webbplats: Applikation som effektivare bryter smittkedjorna

Författare

Solita