26 maj 2020Nyhet

Den finska officiella symtomkartan från Institutet för Hälsa och Välfärd (THL) visar hur covid-19 symtom sprids

Den officiella hälsotjänsten Omaolo når nu nästan 3 miljoner finländare

Omaolo.fi har utvecklats i Finland och är Finlands offentliga e-tjänst för hälsovård, där man kan göra en bedömning av om de egna symtomen är tecken på covid-19 (coronavirussjukdom). Symtomkartan som publiceras idag är en del av Omaolo och visar dagliga förändringar i hur covid-19 symtom sprider sig över olika delar av Finland. Symtomkartan nås på: thl.fi/symtomkarta. Omaolo.fi:s symtombedömning för covid-19 har tagits fram i ett samarbete mellan SoteDigi Oy, Kustannus Oy Duodecim och THL. Solita Oy och Mediconsult Oy är applikationsutvecklare och analyspartner för Omaolo-tjänsten.

Symtombedömningen av covid-19 kan göras kostnadsfritt på finska, svenska eller engelska på omaolo.fi. Tjänsten leder användaren till att vid behov uppsöka sjukvård. Symtomkartan som lanseras visar en daglig uppdatering över i vilka kommuner och sjukvårdsdistrikt finländare är mest drabbade av covid-19 symtom.

Cirka 500 000 genomförda symtombedömningar av covid

Omaolo-tjänsten är redan tillgänglig för mer än hälften av invånarna i Finland. Men digitala offentliga tjänster som kompletterar primärvården kräver också att användarna vänjer sig vid att faktiskt börja använda nya digitala tjänster.

”E-tjänsten för symtombedömning av coronavirussjukdomen har påskyndat finländarnas användning av digitala hälsovårdstjänster. Den officiella Omaolo-tjänstens symtombedömning av covid-19 har genomförts cirka 500 000 gånger hittills och de flitigaste användarna av tjänsten är invånare i Helsingfors, Lahtis, Jyväskylä, Esbo och Åbo”, berättar Solitan Health affärsområdeschef Risto Kaikkonen.

Det finns alternativa tjänster till Omaolo för att utvärdera covid-19 symtom, men till skillnad från Omaolo är de inte framtagna tillsammans med offentlig sjukvård och de kopplar inte användaren till rätt offentlig vårdgivare.

Den digitala Omaolo-tjänsten erbjuder alla finländare gratis, pålitlig och aktuell information, inte bara om covid-19 utan också om många vardagliga problem i hälsovården. Förutom coronavirus kan man med tjänsten bedöma behovet av behandling av egna symtom, till exempel i samband med smärta i nedre delen av ryggen, urinvägsinfektion, hosta, öra, hals eller smärta i axeln eller huvudvärk. Omaolo.fi:s symtombedömning av covid-19 har genomförts i samarbete med SoteDigi Oy, Kustannus Oy Duodecim och THL. Solita och Mediconsult är applikationsutvecklare och analyspartner för Omaolo-tjänsten.

Den nya tidens digitala hälsovårdstjänster

Omaolo-tjänsten tillhandahåller social- och hälsovård snabbt, obehindrat, kostnadsfritt och dygnet runt — även från hemsoffan. Rekommendationerna från tjänsten är baserade på aktuellt vetenskapligt underlag och nationellt överenskomna kriterier. Rekommendationerna är alltid personliga. Tjänsten är också CE-märkt som medicinsk utrustning.

”Omaolo är en fantastisk nationell tjänst som är ger en smidig tillgång till vård för alla. Den bidrar till att minska allmänhetens oro, den sparar folkhälsoresurser genom att minska trycket på telefontjänster och direkta vårdkontakter och den hänvisar snabbt allvarliga fall till rätt vård. Solitas team är stolta över att vara engagerade i utvecklingen av den framtida hälsovården som riktar sig till alla finländare oavsett ekonomi, ort eller ålder”, kommenterade Risto Kaikkonen.

Öppna data för ytterligare databehandling

De data som ligger till grund för symtomkartan är sökbara via ett öppet API (application programming interface – informationsgränsnitt). Länken öppnar en gränssnittskod, från vilken data kan laddas ner till egna applikationer.

Symtomkartan för covid-19 har producerats tillsammans med Esri Finland Oy och finns förutom på finska också på svenska och engelska:

Vill du arbeta med framtidens digitala vårdstjänster?

Snabbväxande Solita Health rekryterar för närvarande nya talanger. För information om nya öppna platser, besök.

Ytterligare uppgifter:
Solita Oy, Risto Kaikkonen, Director, Solita Health, +358 41 536 8745, [email protected]
Solita Oy, Vesa Sainio, Business Director, Solita Health, +358 40 506 2268, [email protected]

Solita är ett nordiskt konsultföretag som hjälper företag att skapa värde utifrån data. Solita erbjuder konsulttjänster kopplade till datastrategi och tjänstedesign, byggandet av nya dataplattformar, artificiell intelligens, analysverktyg och molntjänster. Solita grundades 1996 och har i dag nästan 1000 anställda i Sverige, Finland, Danmark, Estland, Belgien och Tyskland.

Författare

Solita