5 september 2022Nyhet

Solita utökar sitt specialiseringsområde inom Microsoft Azure med Analytics

Solita har uppnått den utökade specialiseringen Analytics inom Microsoft Azure. Detta innebär att Solita genomgått en noggrann och oberoende teknisk kunskapsvalidering avseende sin förmåga att planera och leverera skräddarsydda analyslösningar, för att säkerställa att man uppfyller Microsofts standarder.

Denna validering ges bara till de partners som uppfyller ett antal stränga kriterier kring sina kunders framgång och sina medarbetares djupa kunskaper och erfarenhet, samt klarat en tredjepartsrevision av sina analysplanerings- och implementeringsmetoder.

Fler och fler företag inom alla branscher inser värdet av effektiva data- och analysstrategier, men allt för många har svårt att själva implementera dem. Därför är det viktigt att ta hjälp av partners med beprövad erfarenhet av att leverera anpassade Microsoft-analyslösningar med hjälp av Azure Synapse Analytics, Azure Data Lake, Azure Data Factory och Azure Databricks. På Solita hjälper vi våra kunder att integrera skalbara analysplattformar, så att de snabbt kan använda insikter från all sin data för att fatta bättre beslut, och därmed utveckla sin verksamhet.

”Det är verkligen roligt att Solita har uppnått den här specialiseringen. Vi vet att vi har kompetens på toppnivå inom ledande teknologier och att vi spelar en viktig roll när det gäller att stödja våra kunders transformationsresa. Det här är ett kvitto på det”, säger Linda Borelius, SVP Data på Solita i Sverige.

Andrew Smith, General Manager, Worldwide Partner på Microsoft kommenterar:
”Den avancerade specialiseringen Analytics för Microsoft Azure lyfter fram de partners som kan ses som mest kapabla när det gäller att bygga transformativa och säkra analyslösningar inom Azure. Solita visade tydligt att de både har kompetens och erfarenhet att hjälpa våra kunder att utnyttja kraften i analys och insikt och omvandla deras verksamheter på ett skalbart, säkert och kostnadseffektivt sätt.”

I juni utsågs Solita till Microsoft Azure Data, Analytics och AI Partner of the Year för andra året i rad. Tidigare har Solita också, som ett av ytterst få företag i Norden, fått ett Microsoft Azure Expert Managed Services Provider (MSP)-certifikat för sin Microsoft Azure molnteknikexpertis.

För mer information:
Linda Borelius, SVP Data, Solita i Sverige, [email protected], tel +467 6888 2824

Författare

Solita