6 november 2019Nyhet

Solita och Ferrologic bildar ledande aktör inom datadriven transformation

Solita and Ferrologic to join forces

Konsultföretaget Solita, specialister på digital transformation, har förvärvat Ferrologic-gruppen. Ferrologic bygger företags förmåga att skapa värde ur digital information och har verksamhet i Sverige, Danmark och Belgien. Tillsammans med Ferrologic blir Solita en ledande aktör inom datadriven transformation och affärsutveckling med nästan 1 000 medarbetare i sex länder, varav 100 i Sverige.

Ferrologic har cirka 100 anställda specialister inom Business Design, API/Data Management och AI/Data Science fördelade på kontor i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Bryssel. Ferrologic-gruppen hade under 2018 en omsättning på 140 miljoner svenska kronor (13,1 miljoner euro). Ferrologic grundades 2001 av Johan Thyblad, Carl Tivelius och Anders Tholén.

Ferrologic och Solita är kompetensmässigt mycket närliggande bolag. Ferrologics expertis inom att skapa datadrivna, uppkopplade och intelligenta företag kompletterar Solitas tyngd inom bl a tjänstedesign, data och cloud. Till detta kommer en bra geografisk matchning. Tillsammans formeras en än starkare helhetsleverantör av tjänster för att bygga datadrivna företag.

Tillsammans med Ferrologic och det nyligen förvärvade datakonsultföretaget Sparks AB, fördubblar Solita nu sin personalstyrka i Sverige till cirka 100 personer. Medarbetarna är experter inom strategisk rådgivning, tjänstedesign, analys, molnbaserade dataplattformar och data warehousing. Totalt ökar antalet anställda på Solita till 1000 personer på sex marknader. Utöver Sverige, Finland, Estland och Tyskland etablerar sig Solita i och med förvärvet av Ferrologic nu även i Belgien och Danmark.

Kompletterande utbud och kulturer

”Vi är mycket glada över att ha hittat en lika inspirerande som kompetent samarbetspartner i Ferrologic. Det händer massor inom digital transformation och möjligheterna för data, artificiell intelligens och IoT blir bara större och större. Både Solita och Ferrologic har blivit framgångsrika genom att inse vikten av kontinuerligt lärande, att bygga upp en stark företagskultur och genom att vara innovativa för att uppfylla sina kunders behov. Vi är övertygade om att det finns en stark efterfrågan på vårt gemensamma utbud”, säger Solitas vd Jari Niska.

”Våra företagskulturer och kompetenser passar varandra väldigt väl, vilket gör att synergieffekterna för kunder, medarbetare och samarbetspartner är lätta att se. Både Solita och Ferrologic är specialiserade på att skapa värde ur information och att hjälpa våra kunder att lyckas i nya digitala ekosystem.

Tillsammans uppnår vi en spännande bredd och får en än starkare kompetenspalett som gör att vi ännu bättre kommer att kunna hjälpa våra kunder med att möta deras allt mer komplexa utmaningar”, säger Ferrologics vd Johan Thyblad, som även är en av företagets grundare. Ferrologics grundare och företagsledning kommer att fortsätta att arbeta i den sammanslagna företagsgruppen, och som tidigare ägare i Ferrologic blir de nu aktieägare i Solita.

Solita and Ferrologic to form a North European leader in data-driven digital transformation

På bild från vänster Ossi Lindroos och Pekka Ahola från Solita, Johan Thyblad, Carl Tivelius och Anders Tholen från Ferrologic samt framför Petronella Posti från Solita.

Efterfrågan på datadrivna tjänster växer snabbt, både i Europa och globalt. Bland Solitas kunder återfinns Amer Sports, Finnair, Fortum, Readly, Skanska, Tradera och Voi. Ferrologics kunder är globala företag inom bl a tillverkning, telekom, energi, detaljhandeln och finans.

Sedan Solita grundades 1996 har företaget haft en stabil och kontinuerlig tillväxt. År 2018 uppgick Solitas omsättning till 91 miljoner euro. Solita ägs av Apax Digital Fund, samt av cirka 400 av bolagets anställda.

Solita kommer att fortsätta att rekrytera experter inom data, service design, programvaruutveckling, molnteknik och integration.

Ytterligare information
Solita Group, vd Jari Niska, tel. +358 40 5246 400, [email protected]
Ferrologic Group, vd Johan Thyblad, tel. +46 (0)70 673 1008, [email protected]
Press: Kommunikationschef Minna Pinola, tel. +358 40 5166 024, [email protected]

Om Solita
Solita är ett nordiskt konsultföretag som hjälper företag att skapa värde utifrån data. Solita erbjuder konsulttjänster kopplade till datastrategi och tjänstedesign, byggandet av nya dataplattformar, artificiell intelligens, analysverktyg och molntjänster. Solita grundades 1996 och har i dag nästan 1000 anställda i Sverige, Finland, Danmark, Estland, Tyskland och Belgien.

Om Ferrologic
Ferrologic bygger organisationers förmåga att skapa affärsvärde ur digital information. Ferrologic fokuserar på att hjälpa kunder att designa och bygga automatiserade processer, data-drivna tjänster och uppkopplade produkter. Ferrologic har tre affärs- och kompetensområden: Connected Business, Enterprise Design och Analytics. Ferrologic grundades 2001 av Johan Thyblad, Carl Tivelius och Anders Tholén och har idag cirka 100 specialister i Sverige, Danmark och Belgien. www.ferrologic.se

Författare

Solita