13 juni 2019Nyhet

Artificiell intelligens från Solita revolutionerar ledprotesoperationer

Solita's Oravizio risk assessment tool for joint replacement surgery

Det nordiska konsultföretaget Solita har utvecklat ett riskverktyg som utnyttjar artificiell intelligens och maskininlärning för det finska ledprotessjukhuset Coxa. Verktyget Oravizio stöder läkarens beslutsfattande, hjälper till att bedöma vårdmetoder samt förutser risker för patienten i anslutning till operationen. Data från över 35 000 operationer under tio år ligger till grund för AI-verktyget som väntas öka andelen lyckade operationer och samtidigt bidra till stora besparingar.

Coxa är det största sjukhuset i Norden som är specialiserat på ledprotesoperationer. Sjukhuset tar emot allt fler av de allra mest krävande ledprotesoperationerna i Finland. Ingreppen är förknippade med risker och vid misslyckade operationer krävs dyra och mer avancerade ingrepp.
Läkarna tvingas på egen hand fatta snabba beslut .

Tillsammans med det nordiska konsultföretaget har Coxa nu utvecklat ett verktyg, Oravizio, som ska hjälpa sjukhuset att genomföra fler lyckade operationer och samtidigt hjälpa till att spara pengar. Oravizio använder sig av artificiell intelligens för att bedöma hur den enskilde patientens operationsrisk påverkas av 15 faktorer, inklusive födelseår, längd, vikt, kön, led som ska opereras, huvudsaklig orsak för operationen, diagnoser, medicinering och laboratorieresultat. Den faktabaserade bedömningen hjälper patienten och läkaren i samtal om sannolikheten för komplikationer efter operationen, t.ex. infektionsrisken, samt om hur dessa risker kan minskas.

– Oravizio är unikt även ur ett internationellt perspektiv. Under årens lopp har vi samlat en mycket stor mängd data om faktorer som påverkar operationerna hos oss. Med hjälp av verktyget kan vi även ge andra tillgång till dessa erfarenheter, säger Tarmo Martikainen, vd för Coxa.

– Oravizio drar nytta av data från över 35 000 operationer och ger ortopeder och patienter ett helt nytt utgångsläge för dialog och gemensamma beslut. Till exempel kan vetskapen om hur en viktminskning skulle kunna påverka riskerna med en förestående operation fungera som en sporre för patienten, säger Antti Eskelinen, forskningschef och ledande ortoped på Coxa.

Solita's Oravizio risk assessment tool for joint replacement surgery

Oravizio väckte genast internationellt intresse

Det webbaserade och lättanvända Oravizio som Solita och Coxa har utvecklat väckte stort internationellt intresse redan under pilotfasen. Programvaran uppfyller standarderna för medicinsk utrustning och är unik även internationellt sett. De rekommendationer programvaran ger kan spåras och verifieras fullt ut.

– Flera internationella aktörer har visat intresse för Oravizio. Det känns bra att vi i Finland är föregångare i att utnyttja hälsovårdsdata, och att vi kan medverka till bättre operationer för tiotusentals eller kanske till och med hundratusentals patienter. Oravizio är i fortsättningen en viktig del i Solitas internationalisering, säger Jari Niska.

Produkten har redan testats kliniskt hos Coxa i nästan ett år, och härnäst följer fler pilotprojekt, bland annat i Sverige och Nederländerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jari Niska, verkställande direktör, Solita, [email protected], tfn +358 40 524 6400
Tarmo Martikainen, verkställande direktör, Coxa, [email protected], tfn +358 50 558 4579

Läs mer om Oravizio på oraviz.io eller kontakta:
Kimmo Kivirauma, Business Director, Solita, [email protected], tfn +358 40 739 0239
Risto Kaikkonen, Director, Solita Health & Wellbeing Division, [email protected], tfn +358 41 536 8745 

Om Solita
Solita är ett nordiskt konsultföretag som hjälper företag att skapa värde utifrån data. Solita erbjuder konsulttjänster kopplade till datastrategi och tjänstedesign, byggandet av nya dataplattformar, artificiell intelligens, analysverktyg och molntjänster. Solita grundades 1996 och har i dag över 800 anställda i Sverige, Finland, Estland och Tyskland.  

Om Coxa
Coxa är Nordens största och Finlands enda sjukhus specialiserat på ledprotesoperationer. Coxa sysselsätter över 230 experter och 2018 utfördes sjukhuset över 4 500 ledprotesoperationer. Coxa har som viktigaste mål att erbjuda patienterna den bästa möjliga vården och allt snabbare låta dem återvända till en fungerande vardag. Coxas patientsäkerhet ligger i toppklass i internationell jämförelse. Vid utbytesoperationer av ledproteser, där det krävs särskild kompetens och tillräcklig erfarenhet av kirurgerna, är Coxa det ledande sjukhuset i Finland. Coxa har även specialistkompetens inom vård av tumörer och infektioner. www.coxa.fi, www.coxapro.com

Författare

Solita