8 december 2021Nyhet

Solita lanserar Solita Industrial

Solita Industrial

Teknik-, data- och designföretaget Solita lanserar Solita Industrial – en ny enhet specialiserad på behoven hos industriföretag i Finland, Sverige, Danmark, Belgien, Tyskland och Estland. Syftet med den nya enheten är att hjälpa multinationella industriföretag verksamma inom tillverkningsindustrin att utnyttja den fulla potentialen i deras data och digitala transformation, med hjälp av Solitas expertis inom data, moln, integrationer och mjukvaruutvecklingslösningar.

Solita Industrial fokuserar på att hjälpa tillverkningsindustrin, som omfattar både diskret tillverkning och processtillverkning, att utnyttja data och den senaste tekniken för att etablera hållbara och kunddrivna konkurrensfördelar. Solita är specialiserat på att förse stora, multinationella företag med expertis inom kundförståelse och strategirådgivning, mjukvaruutveckling, moln- och integrationstjänster samt dataplattformar och analyser. Företaget är för närvarande verksamt i sex länder.

Utöver Solita Industrial har Solita också enheter med experter inom både mobilitet samt hälsa och välbefinnande, Solita Health.

”Hela den industriella sektorn står idag inför stora utmaningar när det kommer till framtida hållbarhet. Det talas mycket om industrins omställning – från linjär exploatering till cirkulär förvaltning, från förbränning till elektrifiering, från bemanning till automatisering. Avgörande i denna omställning är de förändrade villkor för industrin som en kombination av globaliserings begränsningar – det finns bara en planet – och digitaliseringens möjligheter för med sig.

För att lyckas med denna balansakt krävs det ett sofistikerat, strategiskt och insiktsfullt angreppssätt när det kommer till allt som rör data. Ett datadrivet angreppssätt är nyckeln till framtida framgång”, säger Patrick Couch, som driver Solita Industrials svenska enhet.

Solita Industrials mål är att hjälpa industriföretag att öka sin produktivitet och se till att branschen förblir konkurrenskraftig även i en datacentrerad, digitaliserad värld. Solitas nuvarande kunder är till exempel Cargotec, Kemira, KONE, Ponsse och UPM.

Solita har bland annat hjälpt KONE att bygga KONE 24/7 Connected Services – ett proaktivt underhållssystem som samlar in och analyserar data från intelligent utrustning, för att på så sätt kunna förutse och förhindra utrustningsfel. Proaktiva underhållstjänster förbättrar utrustningens livslängd och minskar underhållskostnaderna, samtidigt som de ger KONE en global konkurrensfördel.

”Nordiska och europeiska industriföretag ligger ofta i framkant inom sitt område, och vi vill vara bäst på att stödja företagen i deras digitala och datadrivna transformation”, säger Ossi Lindroos, CEO för Solita Group.

Läs mer om Solita Industrial och våra lediga tjänster

För mer information

Patrick Couch, kontaktperson för Solita Industrial i Sverige, Solita Sweden
tel. +46 70 727 5895, [email protected]

Ossi Lindroos, CEO, Solita Group
tel. +358 40 750 7637, [email protected]

Om Solita
Solita är ett snabbväxande digitalt transformationsföretag som drivs av teknik, data och mänsklig insikt. Vi hjälper företag och samhällen att förnya sig med effekter som varar.
Våra tjänster sträcker sig från strategi till affärsdesign, verksamhetsutveckling, digital utveckling, data, AI & analys, moln- och integrationstjänster. Solita grundades 1996 och sysselsätter nu över 1 300 digitala affärsspecialister i Finland, Sverige, Estland, Tyskland, Danmark och Belgien.

Författare

Solita