12 maj 2021Nyhet

Solita först i Norden att bli platinumpartner till Semarchy

Solita receives Semarchy Platinum level partnership

Digitala transformationsföretaget Solita har uppnått partnerskap på platinumnivå med Semarchy, som ett av endast tre företag i världen. Solita är det enda nordiska bolag som fått erkännandet. Semarchy fokuserar på intelligenta lösningar för datahantering.

”Att vi nått platinumnivån betyder mycket för oss eftersom det visar hur mycket vi har satsat på och engagerat oss i samarbetet. Tillsammans med Semarchy har vi lyckats bygga upp en helt ny servicehelhet för företag, och det har verkligen uppskattats av våra kunder. För oss betyder partnerskapet framför allt att samarbetet med Semarchy flyter på smidigt och att det skapar värde för våra kunder, säger Petronella Posti, affärsområdeschef för Data på Solita i Sverige.

Data är en allt viktigare tillgång för de flesta företag idag och därmed ökar behovet av moderna och effektiva verktyg för datahantering. Dagens nya, datastyrda affärsmodeller förutsätter att företagen har tillgång till högkvalitativa data, därför satsar allt fler företag på moderna dataplattformar som gör datan tillgänglig för hela sin organisation och även externa parter.

Efterfrågan på och behovet av högkvalitativa data ökar ständigt. Med Semarchy xDM kan företagen utnyttja sin data på ett tillförlitligt och smidigt sätt. Verktyget bidrar också till en mer transparent och enklare datahantering. Användargränssnittet baseras på samma planeringsmetodologi som Googles verktyg och är därigenom bekant, lättanvänt och kan skalas för mobil användning.

”Genom vårt samarbete med Semarchy hjälper vi våra kunder att få ut mer av sin data genom att skapa lättanvända och säkra hanteringsprocesser. Vi ser till att företagen kan lita på sin data och förstå dess innebörd, vi lägger en grund så att data kan användas av hela bolaget på ett bra sätt. Företagen kan vara helt trygga med att besluten baseras på tillförlitliga data”, säger Petronella Posti på Solita.

“Kvaliteten på data varierar mycket mellan företagen. Dessutom drivs företagens processer inte längre bara i centraliserade affärssystem. Därför har aktiv datahantering blivit allt viktigare för företagens framgång”, säger Posti.

Solita och Semarchy har haft ett partnerskap sedan 2018 och Solita har fler än tio stora Semarchy-kunder i Norden. På forskningsbolaget Gartners lista räknas Semarchy till ett av de ledande företagen i branschen.

Mer information:

Petronella Posti, SVP, Data, Solita [email protected] +46 76 643 3600

Författare

Solita