22 november 2019Nyhet

Solita blir Nordens första AWS-partner med Migration Competency-status

Solita är ett nordiskt konsultföretag inom digital transformation. Nu har företaget blivit Amazon Web Services första nordiska partner med Migration Competency-status. Efter en genomlysning av AWS och en oberoende revisionsbyrå har Solita tilldelats denna status för sin förmåga att hitta lämpligalösningar inom molnmigrering, samt för sin långa erfarenhet med att hjälpa företag att gå över till Amazon Web Services (AWS).

Solita är officiell återförsäljare och leverantör av AWS-tjänster till både privat och offentlig sektor. Företaget erbjuder sina nordeuropeiska kunder en unik kombination av data- och molntjänster och har lång erfarenhet av molnanpassad programvaruutveckling.Sedan tidigare är Solita en AWS Advanced Consulting Partner, med status-utmärkelserna Data & Analytics Competency, Machine Learning Competency och Managed Service Provider.

AWS-partner-logo

Från molnstrategi via migrering till fortlöpande tjänster

Med avancerad molnkompetens hjälper Solita sina kunder med alla delar av övergången till molnet – från strategi och molnstyrning, via migrering till utveckling av molnbaserad programvara och drift.

I AWS:s partnernätverk (APN) är Solita Advanced Consulting Partner, Channel Reseller Partner och Authorized Public Sector Partner. Därutöver har Solita statusen Big Data Competency.

AWS:s tjänster används av över en miljon kunder runtom i världen. Enligt Eurostat är Sverige näst efter Finland det land i EU med störst andel företag som använder molntjänster. Bland Solitas nordiska kunder återfinns företag som till exempel Voi, Fortum och Tradera.

– I en tid som präglas av data, dataskydd och cyberhot är det viktigare än någonsin att kunna erbjuda säkra och effektiva sätt att bygga upp och driva molnbaserade tjänster. Solita hjälper kunderna att på ett säkert sätt omvandla sina arbetsmetoder och tjänster så att de blir mer transparenta, flexibla och effektiva.Vi är stolta över att ha tilldelats den nya statusen, som är ett erkännande av vår migreringskompetens för AWS.

 

Det här visar att framåtandaoch långsiktigt arbete ger exceptionella resultat. Som bevis på detta kan nämnas vårt framgångsrika migreringsarbete för Lowell. Där migrerade vi Oracle- och MS SQL-databaser och mer än 150 servrar till AWS, säger Karri Lehtinen, chef för moln och anslutningar på Solita.

Sedan förvärvet av Ferrologic i höstas har Solita nu knappt 1000 experter inom digital transformation i Nordeuropa. Företaget fortsätter att rekrytera experterinom data, servicedesign, programvaruutveckling, molnteknik och integrering.

För mer information, vänligen kontakta:
Petronella Posti, chef för Solita i Skandinavien, tel. +358 40 507 8474, [email protected]

Författare

Solita