18 december 2018Nyhet

Skanska lanserar e-tjänst för digitala bostadsköp

Skanska i Finland har planerat och implementerat en e-tjänst för bostadsköp i nära samarbete med Solita och Tomorrow Tech. Tjänsten låter kunder genomföra komplett digitala bostadsköp med hjälp av blockchain-teknik och blir tillgänglig för Skanskas kunder under våren 2019.

Nu lanserar Skanska en e-tjänst för digitala bostadsköp med hjälp av blockchain-teknik. Tjänsten har tagits fram av Solita och Tomorrow Tech i samarbete med banksektorn. Digitaliseringen av bostadshandeln möjliggörs genom en färsk ändring av finsk lagstiftning. Ändringen innebär att bostadsbolag från och med början av 2019 bildas direkt på elektronisk väg och tryckta aktiebrev inte längre behövs.

– Vi är mycket stolta över att vi är bland de första som digitaliserar bostadshandeln, och att vi kan underlätta våra kunders vardag genom tjänster som använder den senaste tekniken. Solitas team har varit en kompetent samarbetspartner vid såväl planeringen som den tekniska implementeringen av tjänsten, säger Pekka Mutikainen, IT-direktör på Skanska Finland.

Under våren 2019 blir tjänsten tillgänglig för Skanskas kunder, som då kan reservera och köpa bostäder helt digitalt.

Skanska inför en ny DIAS-plattform för digital bostadshandel. Plattformen har tagits fram av finländska Tomorrow Tech i samarbete med banksektorn. DIAS är en plattform som bygger på blockkedjeteknik. Den låter byggherrar, fastighetsmäklare och banker automatisera dataöverföringar och ingå avtal i realtid. Med hjälp av DIAS är det möjligt att automatisera dataöverföringar och avtalssignaturer mellan olika parter. Framöver blir det också möjligt att genomföra betalning av överlåtelseskatter och att ansöka om byte av ägare i det digitala bostadsdatasystemet.När systemet har införts våren 2019 möjliggör det i kombination med plattformen en helt digital bostadshandel.

– Vi gratulerar varmt vår kund – Skanska är en föregångare inom digitalisering av bostadshandel. För oss har det varit otroligt spännande att vara med och ta fram en lösning som kommer att göra bostadshandeln smidigare än någonsin, säger Antti Koskinen, Service Designer på Solita.

YTTERLIGARE INFORMATION:

Antti Koskinen, Service Designer, Solita, tel. +358 50 560 6279, [email protected]

Pekka Mutikainen, IT-direktör, Skanska Oy, tel. +358 40 704 1847, [email protected]

Solita är ett nordiskt konsultföretag som hjälper företag att skapa värde utifrån data. Solita erbjuder konsulttjänster kopplade till datastrategi och servicedesign, byggandet av nya dataplattformar, artificiell intelligens, analysverktyg och molntjänster. Solita grundades 1996 och har i dag över 700 anställda i Sverige, Finland, Estland och Tyskland.
Författare

Solita