21 mars 2019Nyhet

Ny rapport från Solita: Utbildning och transparens viktigt när AI tar över beslutsfattandet

Read Solita AI Ethcis report: The Impact of AI

Artificiell intelligens (AI) används i allt större utsträckning för beslutsfattande som påverkar människor på många olika plan. Med rapporten ”The Impact of AI” vill Solita lyfta frågan om vilka värderingar som ska styra framtidens automatiserade beslut.
Det nordiska konsultföretaget Solita släpper nu rapporten ”The Impact of AI”. Solitas egna experter har tillsammans med forskare från bland annat Helsingfors universitet sammanställt insikter och frågeställningar som rör etisk användning av AI.

– Genom historien har det alltid funnits en etisk dimension kopplad till användningen av ny teknik. Med AI är det viktigare än någonsin att föra en diskussion om etiska frågor kopplade till automatiserat beslutsfattande. Vi behöver vara medvetna om vilka värderingar som faktiskt styr varje automatiserat beslut. AI har potential att förbättra människors liv, men för att den ska göra det behöver vi först förstå hur den påverkar oss. Det här är en diskussion som inte kan vänta, säger Jani Turunen, AI Lead på Solita.

Tre etiska dilemman

Solitas rapport lyfter tre exempel på hur AI ställer oss inför etiska dilemman. Det rör sig om individuell frihet i förhållande till allmännytta, ”black box-problemet” samt transparens.

Individuell frihet kontra allmännytta
Solita och Helsingin Sanomat genomförde nyligen en konsumentundersökning som syftade till att ta reda på hur finländare ställer sig till idén om att en AI-algoritm i en självkörande bil väljer att köra en omväg, förutsatt att beslutet gynnar det allmänna trafikläget. Något fler än två av tre (67 procent) ställde sig positiva till detta, medan knappt en av fyra (23 procent) hellre hade sett att föraren kom fram så snabbt som möjligt.

Black box-problemet
I takt med att AI-system blir allt mer komplexa blir det svårare att bedöma hur de gör sina analyser och fattar beslut. Det så kallade ”black box-problemet” syftar på bristande transparens vid automatiserat beslutsfattande.

– Om vi inte förstår hur ett beslut tas kan vi inte på ett bra sätt bedöma hur etiskt det är. I vardagen avkrävs vi ofta förklaringar kring varför vi gör vissa val – den här typen av transparens krävs även när det kommer till AI, säger Antti Rannisto på Solita.

Transparens
Transparent AI-användning minskar risken för diskriminerande algoritmer. På senare år har vi sett flera exempel på maskiner som tagit beslut som diskriminerat en viss grupp människor. En viktig aspekt för att undvika diskrimineringen handlar om vilken data som används för att ”lära upp” ett AI-systems algoritm.

Fyra viktiga ämnen när vi ser framåt

I rapporten ger Solita fyra förslag på vad företag, organisationer och samhället bör fokusera på framöver, för att gemensamt främja ett mer etiskt användande av AI:

  1.  Alla som påverkas av AI behöver bli en del av diskussionen. AI och etik handlar inte enbart om teknik, utan berör djupa filosofiska frågor som i förlängningen angår oss alla. Så många som möjligt behöver därför bli delaktiga i konversationen om etisk AI-användning.
  2. Vi behöver ta delat ansvar. Organisationer och företag behöver säkerställa att de använder AI på ett etiskt hållbart sätt. Här behövs en gemensam standard.
  3. Det behövs satsningar på AI-läskunnighet. Eftersom AI-applikationer redan utgör en del av våra liv krävs initiativ för att utbilda allmänheten om AI och hur den påverkar våra liv.
  4. AI-besluten kräver transparens. Det är viktigt att kunna redovisa hur och varför en AI-algoritm tar sina beslut.

Ladda ner Solitas rapport ”The Impact of AI” 

Impact of AI

För mer information, vänligen kontakta:
Jani Turunen, AI Lead Solita, tel. +358 50 338 6420, [email protected]
Daniel Nord, Konsult Spotlight PR, tel. +46 70 452 01 62, [email protected]

Om Solita
Solita är ett nordiskt konsultföretag som hjälper företag att skapa värde utifrån data. Solita erbjuder konsulttjänster kopplade till datastrategi och tjänstedesign, byggandet av nya dataplattformar, artificiell intelligens, analysverktyg och molntjänster. Solita grundades 1996 och har i dag över 750 anställda i Sverige, Finland och Estland.

Författare

Solita