Molntjänster

De snabbväxande molntjänsterna erbjuder ett mer flexibelt och kostnadseffektivt sätt att möta föränderliga behov i företagens verksamhet. Att nyttja molntjänster från leverantörer som AWS, Microsoft Azure och Google Cloud Platform är för många redan en självklarhet. Solita har stor erfarenhet av alla de kända plattformarna och hjälper er att välja rätt tjänster och teknik för era behov.

Moderna molnplattformar ger olika affärsfördelar, men de kräver också kunskap och ett nytt sätt att tänka. För att säkerställa en smidig övergång till molnplattformen kan det vara bra att fundera över:

 • Integration av den nya tekniken med hänsyn till personal och befintliga IT-processer
 • Att fler molnplattformar kan användas parallellt och av olika utvecklingsteam
 • Tillförlitlighet och säkerhet dygnet runt vid nyttjande
 • Kostnadseffektivt nyttjande och kontroll på löpande kostnader 
 • Kravställning på eventuellt externa molnpartners

Solita har hjälpt många kunder med implementering av världsledande molntjänster så som AWS, Microsoft Azure och Google Cloud Platform. Vårt tjänster omfattar migrering till molnplattformen såväl som drift, analys och expertis inom DevOps. Tillsammans arbetar vi proaktivt för att utveckla era tjänster och optimera ert arbetssätt i molnet. Genom erbjudandet Solita CloudBlox™ får ni även stöd i att hantera er publika molnmiljö och att öka takten i er tjänsteutveckling. 

Konkurrensfördelar med modern molndrift

 • Hörnstenarna i våra molntjänster

  • Våra starka expertkunskaper inom DevOps skapar en grund för automation av tjänster
  • Molnbaserad expertis inom plattformar och applikationer
  • Full transparens om nuläget för molntjänsten
  • Rörliga driftskostnader minimeras
  • Prediktiv analys säkerställer tjänsternas stabilitet
 • Fördelar för ditt företag

  • Molntjänsterna är så störningsfria som möjligt
  • Snabb återhämtning från störningar
  • Kompetent, tydlig och effektiv support och utveckling av tjänster
  • Förutsägbarhet när det gäller kostnader och besparingar
  • Experter som vet att dina lösningar står till ditt förfogande

Vill du veta mer?
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!