Molntjänster

Molntjänster ingår i utvecklingen av samhället, företagens digitalisering och digital verksamhet. Molnlösningar möjliggör ett kostnadseffektivt, flexibelt och skalbart sätt att utveckla nya tjänster. Våra experter hjälper dig vid kartläggning, planering och driftsättning för att bygga upp den lösning som lämpar sig bäst för din verksamhet.

Vi erbjuder dig omfattande molntjänster, tillhörande drift och administration, rapportering och analys samt DevOps-expertis. Vi utvecklar dina tjänster tillsammans med dig och med hjälp av vår ständigt förutseende verksamhetsmodell och tillhörande analysmetoder.

 

Våra DevOps och molntjänster

  • Molntjänster

    Vi tillhandahåller Amazon Web Services- och Azure-lösningar med full service. Vi driver också tjänster i Solitas Private Cloud, eller som olika hybridlösningar efter kundens behov. Våra certifierade experter tillsammans med vår heltäckande verktygslåda säkerställer att tjänsten fungerar samt att den är tillgänglig och datasäker. Vi utnyttjar förutseende analys för att minska onödiga larm och förbättra kvaliteten och tillgängligheten av tjänsten. Effektiv rapportering och analys samt transparens gör det möjligt att snabbt reagera på förändringar eller problem.

  • Konsultation

    Molntjänsterna ger nya intjänings- och verksamhetsmodeller, effektiviserar sättet att erbjuda lösningar och gör det möjligt att leda verksamheter på ett nytt sätt. Vi hjälper dig att skapa en molnstrategi, identifiera nya möjligheter och planera övergången till molnet, och driva verksamhetsmodellen och förändringen vidare.

  • DevOps

    DevOps är en automatiserad process för utveckling, publicering och underhåll av programlösningar. Med hjälp av DevOps kan man avsevärt minska den arbetsmängd som går åt till repetitiva uppgifter som testning och installation, samt minska kostnader och fördröjningar som beror på mänskliga misstag. DevOps kan tillsammans med molntjänster göra utvecklingen av nya tjänster och verksamheter smidigare samt ta bort flaskhalsar och ineffektivitet. VI hjälper dig att ta DevOps-verksamhetssätt och verktyg i bruk med den kontinuerliga publiceringen bygga miljöer övervaka och driva miljöer.

Vill du veta mer?
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!