Molnbaserade Boomi – en snabb och enkel integrationstjänst

Boomi är en molnbaserad integrationstjänst som gör det enklare att integrera befintliga system och sjösätta nya. Boomi kan snabbt tas i bruk och kräver ingen stor investeringskostnad. Solitas specialister kan hjälpa dig att ta fram bästa tänkbara lösning för just din verksamhet, från design till underhåll.

Förmågan att snabbt kunna reagera på nya affärsbehov och kundönskemål är en av de viktigaste konkurrensaspekterna för företag i dag. Boomi är en iPaaS-tjänst (Integration Platform as a Service) som kan användas för att implementera system- och tjänstintegrationer med enkla dra-och-släpp-funktioner. Tjänsten innefattar ett brett utbud av förkonfigurerade anslutningar för att koppla samman molnplattformar, såsom Amazon Web Services och Microsoft Azure, samt vanliga SaaS-tjänster, exempelvis Salesforce och NetSuite.

Smidig start

Boomis integrationsplattform innehåller kompletta verktyg för hantering av API:er och masterdata, samt en skrivbordsvy av instrumentbräde-typ för bevakning av de implementerade integrationerna. Att komma igång är lätt: den grafiska utvecklingsmiljön är helt molnbaserad, och de operativa kostnaderna följer den faktiska användningen, vilket möjliggör en kostnadseffektiv start. En av Boomis största styrkor är möjligheten till snabb implementering.

En plattform för enklare integration och underhåll

Integrationerna konfigureras med hjälp av ett tydligt och intuitivt användargränssnitt, för parallell utveckling och underhåll av test- och produktionsmiljöer. Integrationerna hålls strukturerade på en dedikerad plattform.

För ökad integration stödjer Boomi modulär påkoppling av grundläggande funktioner, såsom API-hantering, master data management, EDI traffic management samt det senaste tillskottet, workflow management.

Flexibelt och kostnadseffektivt paket

I Boomi implementeras och beskrivs integrationer i motorn Atom, som kan levereras som molntjänst (iPaaS), alternativt installers som on-premise-applikation i företagets serverrum eller som så kallad hybrid integration platform (HIP).

Boomi erbjuder en flexibel modell som innebär att du betalar för det du faktiskt använder i form av antalet integrerade system och datakällor som ska integreras. Exempelvis krävs endast två anslutningar för att integrera ett ERP-system och ett CRM-system, oavsett omfattning av integrationen och volymen på datan och meddelanden som överförs mellan systemen.

Solitas specialister hjälper dig, från design till underhåll

Vi hjälper våra kunder att hitta den bästa lösningen för just er verksamhet och behov. Våra certifierade experter kan utforma och implementera system av olika komplexitet. Boomi ger tekniskt avancerade verksamheter möjligheten att utveckla och hantera integrationer på egen hand, men vi erbjuder även heltäckande konsultations- och underhållstjänster.

Boomi skapar snabbt affärsvärde

 • 1

  Kräver ingen stor investeringskostnad

 • 2

  Snabb implementering

 • 3

  Kan anpassas till förändringar i affärsverksamheten

 • 4

  Utveckling och underhåll på en och samma plattform

 • 5

  Nya funktioner är enkla att ansluta, exempelvis MDM

 • 6

  Betala för vad du faktiskt använder

Vill du veta mer?
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!