Case study Amer Sports

På väg mot kundfokuserade sportupplevelser

På väg mot kundfokuserade sportupplevelser

Amer Sports mål är att bli ett verkligt datadrivet och kundorienterat företag genom att förbättra sin tekniska datakapacitet och genomföra en kulturell förändring av organisationen. De första stegen på vägen har redan lett till imponerande resultat. Nu fortsätter resan med agil testning av verktygen, nya och ännu mer värdefulla funktioner för slutanvändarna samt en anpassning av företagskulturen till nya sätt att arbeta. Sammanfattningsvis leder detta till bättre affärsprocesser och nöjdare kunder.

 • Amer Sports har avsevärt ökat sin datakapacitet genom ett långsiktigt utvecklingsarbete inom teknik och kultur.
 • Genom att kombinera data från källor som träningsklockor, mobila appar och en försäljningsdatabas har företaget kunnat skapa exakta och omfattande kundprofiler.
 • Kunddatan används i stor skala i hela företaget, inom allt från produktutveckling till starkt målinriktad marknadsföring och försäljningsprognoser.
 • Nya användningsområden för datan testas under agila testningsperioder.
I framtiden måste vi kunna serva våra kunder ännu bättre så att konsumenten inte får bara en produkt från oss, utan en komplett upplevelse.Marko Orenius, Director Analytics & BI, Amer Sports

Verkliga affärsfördelar från första början

Amer Sports resa mot att bli en mer datadriven verksamhet började 2017. Företaget valde då Solita som strategisk och exekutiv partner och tog in konsultföretagets experter i sina team för data- och affärsanalys. Samarbetet började med att parterna tillsammans tog fram strategiska koncept. Därifrån började teamet bygga upp sin datakapacitet för att skapa ökad transparens till försäljningen, produktionen och leveranskedjan. Man skapade integrationsmöjligheter för att kunna samla in stora mängder data från olika källor till en samlad plats.

Resultatet? Ett prognosverktyg som förser säljarna med exakta data om vilka produkter som ska säljas till vilken leverantör och vid vilken tidpunkt. Verktyget förser även leveranskedjan med välbehövliga prognosmöjligheter. Detta har bidragit till att minska den årliga kostnaden för material med miljontals euro. Detta första lyckade projekt var beviset på att användningen av data kan leda till tydligt mätbara resultat.

Men detta var bara början.

Det är ingen som förnekar att vi står inför en större förändring. De som har möjlighet att reagera på förändringen är de som kommer att vara framgångsrika.​Dave Bucher, Ägare av analysprodukt, Wilson

​Planera, testa, analysera

Under utvecklingen av nya idéer till fungerande verktyg använder sig Amer Sports och Solita av agila testningsperioder. Idéerna till dessa tester kommer från Amer Sports affärsenheter och de snabba testningsperioderna avgör om idén är möjlig och meningsfull.

Eftersom företag måste kunna förändras snabbt är efterfrågan på snabb agil testning mycket viktig i Amer Sports strävan efter att ligga före konkurrenterna och serva kunderna ännu bättre.

”Jag vet att sådant som jag gör i mitt arbete idag inte kommer att vara en del av mitt jobb om fem år. I takt med att marknaderna förändras ändras även affärsbehoven – och vårt arbete. Det är ingen som förnekar att vi står inför en stor förändring. De som har möjlighet att reagera på förändringen är de som kommer att vara framgångsrika.”
Dave Bucher, ägare av analysprodukt, Wilson

Exempel på användning:

 • Med hjälp av dataintensiva kundprofiler kan Amer Sports nå rätt kund i rätt ögonblick under kundresan.
 • Om någon exempelvis har köpt löparskor med en rekommenderad livslängd på 500 km, har Amer Sports kunskap om när skorna sannolikt nått denna punkt.
 • Marknadsföringsåtgärder kan vara fokuserade på en målgrupp i stället för flera stora segmentbaserade målgrupper.

​Det sker ingen verklig förändring utan kulturell förändring

Bättre data leder till bättre resultat – förutsätt att datan används på rätt sätt.

För att lyckas använda data för långsiktiga effekter krävs kulturella förändringar – något som varit en viktig del av Solitas och Amer Sports samarbete. Data spelar redan en stor roll inom produktutveckling, försäljning, marknadsföring och strategiskt beslutsfattande.

”Att starta en testningskultur har varit en viktig del av det arbete vi har gjort. I framtiden kommer vi att skynda på testprocessen ännu mer och öka antalet idéer vi testar.”
Olli Lindroos, Data Business Designer, Solita

I början av 2018 slogs teamen för dataanalys och affärsanalys samman i ett nytt snabbfotat team som skulle serva olika affärsenheter samtidigt som det kunde tillhandahålla avancerade analystjänster.

Det nya teamet kunde förse Amer Sports marknadsföringsteam med exakta inblickar i kundernas beteenden, inklusive prognosmodeller för att optimera produktions- och materialflöden.

”I framtiden måste vi kunna serva våra kunder ännu bättre, så att konsumenterna inte bara får en produkt från oss, utan en komplett upplevelse. Dessa upplevelser kan exempelvis skapas genom mobila appar som lyckas kombinera data med våra produkter. Detta kommer att få vårt varumärke att gå om konkurrenternas.”
Marko Orenius, Director Analytics & BI, Amer Sports

Resultat

 • Från idé till produktion inom loppet av en månad
 • Över 10 idéer testades inom loppet av ett år
 • 4 testade idéer i produktion
 • 13,9 miljoner kundprofiler
 • Kulturell förändring mot data

Vill du veta mer?
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!