Fingrid

Ny tjänst för att enkelt och pålitligt skapa ursprungsgarantier

Fingrid är ett finskt stamnätsbolag vars dotterbolag Finextra beviljar ursprungsgarantier i Finland. Tillsammans med Solita utvecklade Fingrid ett register för ursprungsgarantier.

Ursprungsgarantier är certifikat som används för att säkerställa att elen har producerats med förnybara energikällor eller effektiv kombinerad produktion. Certifikat beviljas, överförs, annulleras och upphävs i registret för ursprungsgarantier. Registret låter aktörer på marknaden köpa och sälja ursprungsgarantier efter behov. I registret finns cirka 30 kontoinnehavare och 160 användare. Till registret har cirka 300 kraftverk anslutits. Tillsammans har de en total effekt på nästan 8 000 megawatt. Energimyndigheten övervakar verksamheten.

Ursprungsgarantierna för el är certifikat som används för att säkerställa att elen har producerats med förnybara energikällor eller effektiv kombinerad produktion.

”Tidsplanen var krävande, men ett bra samarbete mellan alla parter, prioritering av behoven och fokus på det väsentliga bidrog till att projektet kunde drivas framåt i tydliga steg.” Kaija Niskala, servicechef , Fingrid

Användbarhet och pålitlighet i fokus

Handeln med ursprungsgarantier sker antingen genom bilaterala affärer eller på elbörser. Vid köpet överförs ursprungsgarantierna från säljaren till köparen via ett system, vars funktion kan jämföras med hanteringen av konton och gireringar i banker. Därför spelar datasäkerheten i tjänsten en viktig roll.

Användarna hade önskemål om att registret framför allt skulle vara lätt att använda. Solita påbörjade utvecklingen av den nya tjänsten tillsammans med Fingrid genom att gå igenom användarcase, arbetsflöden och intervjua slutanvändare. Målet var att skapa ett register som i möjligaste mån uppfyllde användarnas behov och underlättade deras dagliga arbete. Man satsade redan från början på en bra användarupplevelse, som också utvecklades löpande.

Tjänsten togs i bruk enligt tidsplan

Projektet började planeras under våren 2014 och målet var att ta det nya systemet i bruk vid årsskiftet. Den strikta tidsplanen förutsatte en tydlig arbetsmodell och prioriteringar, samt en öppen och konsekvent kommunikation mellan de olika parterna.

Genomförandet skedde i nära samarbete mellan Solitas team och Fingrid. Målet uppnåddes och det nya registret kunde börja användas i början av 2015. Sedan dess har tjänsten utvecklats och uppdaterats med utgångspunkt i användarnas behov. Solita ansvarar för underhåll av registret samt för infrastruktur och användarsupport.

– Tidsplanen var krävande, men ett bra samarbete mellan alla parter, prioritering av behoven och fokus på det väsentliga bidrog till att projektet kunde drivas framåt i tydliga steg. Den nya tjänsten har fått mycket positiv respons både hos oss på Fingrid och från våra kunder. Den är lätt och snabb att använda. Vi utvecklar kontinuerligt tjänsten tillsammans med Solita, säger Kaija Niskala, servicechef på Fingrid.

Resultat

  • Ett nytt register för ursprungsgarantier för el togs framgångsrikt i bruk
  • Gör det möjligt att bedriva handel med ursprungsgarantier
  • Gör det dagliga arbetet enklare och snabbare
  • En pålitlig och lättanvänd tjänst

Solitas roll

  • Projektering
  • Genomförande
  • Fortsatt utveckling och underhåll
  • Användartjänster