Finlands riksdag

Molntjänster möjliggör modern informationsdelning i Finlands riksdag

Medborgares och medias tillgänglighet till viktiga offentliga informationsresurser är grunden för demokratin och informationstransparensen. Det var förutsättningen när Finlands riksdags öppna datatjänst skulle skapas med Amazon Web Services (AWS) molntjänst. Nu är Solita den driftpartner som ansvarar för alla riksdagens AWS-moln-tjänster och för att utveckla och underhålla de applikationer som byggts på dem.

Riksdagens öppna datatjänst tillhandahåller riksdagshandlingar, röstningsdata och närvarodata insamlat sedan 2015. Tjänsten kompletterades med digitaliserade riksdagshandlingar som en parallell tjänst, utökandes data också till åren 1907-2000.

De öppna datatjänsterna och den digitaliserade riksdagshandlingstjänsten gör att användarna kan söka, läsa och ladda ned offentliga handlingar som tagits fram av riksdagen, inklusive propositioner, utskottsbetänkanden, expertutlåtanden och resultat av omröstningar. Forskare, media och aktivister har varit särskilt intresserade av tjänsten.

Feedback om tjänsten kan förmedlas till utvecklingen snabbt, vilket förkortar utvecklingstiderna och hjälper tjänsten att nå hög tillgänglighet och tillförlitlighet.

Som AWS-driftpartner tar Solita hand om hela driften av riksdagens AWS-molntjänster, samt utveckling och underhåll av tillhörande program.

  • Molnstyrning
  • Kostnadsoptimering
  • Säkerhet

Siktar på en skalbar och pålitlig molntjänst

Utvecklaren och operatören av tjänsterna valdes i ett anbudsförfarande, och Solita vann med högsta kvalitetspoäng under hösten 2018. Avtalet har en löptid på fyra år.

Först funderade Solita på hur man kunde förbättra skalbarheten, informationssäkerheten och produktionssäkerheten för den öppna datatjänsten. Målet för underhållet och utvecklingen var att etablera en tillförlitlig molnmiljö, som var jämförbar med de bästa tjänsterna och enkel att utveckla i framtiden. Molnmiljöns förbättringar genomfördes i enlighet med beprövad erfarenhet från Amazon Web Services välstrukturerade ramverk. Webbapplikationen har uppgraderats med moderna tekniker, till exempel mikrotjänstarkitektur och Contentful CMS. En allmän molnstyrningsmodell skapades för att riksdagen skulle garanteras utveckling och molnhantering av jämn och hög kvalitet i framtiden.

Agil utveckling

Tjänsterna byggdes med AWS-molntjänster. I den första fasen utvecklades den öppna datatjänsten för att erbjuda ett enkelt gränssnitt för datainnehåll som var relevant för den innevarande mandatperioden i parlamentet. Dessutom byggde man in lätta och effektiva sökfunktioner i användargränssnittet.

Under projektets gång identifierades även utvecklingsbehov med avseende på tekniska och innehållsliga aspekter av den öppna datatjänsten. I nästa fas kommer tjänstens innehåll att breddas till data för riksdagsledamöterna, och de parlamentariska handlingar som för närvarande saknas från 2001–2014 kommer också att göras tillgängliga. Man beslutade även att de tekniska utvecklingsbehoven skulle planeras in i samband med underhåll av tjänsten.

DevOps ger snabba reaktioner, flexibilitet och automatisering

    • Kontinuerlig integrering och leveranspipeline
    • Automatisk återställning från felsituationer

Resultat

Bristerna i pilotprojektet löstes när Solita kom in i bilden, och en snabb utveckling av nya funktioner inleddes. För närvarande är Solita ansvarigt för driften av riksdagens öppna AWS-dataplattformar, samt för utveckling och underhåll av de applikationer som byggts på dem. Det är viktigt med öppna data. De servar en ständigt växande användarskara, som redan märker av utvecklingen i form av snabbare inläsningstider.

Solita förser riksdagen med en komplett tjänst i DevOps anda, där molndrift och programutveckling stöder varandra fullt ut. Både kunden och slutanvändaren drar nytta av att feedback om tjänsten kan levereras snabbt till utvecklingsteamet. Det förkortar utvecklingstiderna och hjälper tjänsten att uppnå hög tillgänglighet och tillförlitlighet.

Vill du veta mer?
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!