Metso

Metsos webbplats blev en unik plattform för distribution av data

Metso är världens ledande industriföretag inom gruv- och stenkrossningsbranschen samt flödeskontroll. Metso ville uppdatera sin globala webbplats metso.com i en mer kundorienterad riktning så att den skulle stödja försäljningen bättre. Vi utvecklade då den uppdaterade webbplatsen metso.com som erbjuder kunderna ett nytt sätt att hitta lösningar för verksamhetens behov.

Metsos verksamheter behövde en kanal på webben för att lyfta fram olika kundhistorier, skapa försäljningsmöjligheter samt styra kundernas beteende på webben mer aktivt och med bättre resultat.

På grund av den komplicerade strukturen uppfyllde den gamla webbplatsen inte längre användarnas behov och det var svårt att hitta bland allt innehåll på sidorna. Användarupplevelsen försämrades också av det föråldrade publiceringssystemet, som gjorde det svårt att skapa innehåll på ett effektivt sätt. Syftet med moderniseringen var att skapa en tjänst med fokus på det som är viktigt för kunderna och andra intressenter, med mer lättillgängligt innehåll.

Den omfattande webbplatsen reformerades i olika steg

Vi skapade den nya webbplatsen åt Metso med Episerver-teknik. Uppdateringen påbörjades utifrån tjänsten Metso Showroom, som fokuserar på kundhistorier, och därefter gjordes hela metso.com-webbplatsen om i flera steg. Det helt omarbetade innehållet är bättre inriktat mot bolagets kundföretag, såsom gruv-, stenkrossnings-, olje- och gasindustrierna. Redan i ett tidigt skede samlade man in respons från kunderna angående uppdateringen.

Syftet med moderniseringen var att skapa en tjänst med fokus på det som är viktigt för kunderna och andra intressenter, med mer lättillgängligt innehåll.

För att göra det enklare att hitta omfattande innehåll, som till exempel tjänster, lösningar och produktpaket, skapades en ny, omfattande sökfunktionalitet med lösningen Google Search Appliance. För finländska kunder finns den viktigaste verksamhetsrelaterade informationen också på finska.

Sökfunktionen tar användaren till rätt information

Webbplatsen är nu tydlig och lättanvänd och erbjuder en mängd intressant innehåll för olika industrier. Den effektiva sökfunktionen hjälper användaren att hitta informationen snabbt, och navigeringen tar användaren till rätt innehåll, till exempel kundhistorier, videoklipp och produktbilder – dygnet runt, när det passar användaren bäst. Hela tjänsten har fått en ny design.

Omfattande uppdatering som genomfördes inom utsatt tid

Pilotfasen för uppdateringen och själva genomförandet följde tidsplanen och kunden är nöjd med resultatet.

”Den nya webbplatsen har gjort att det framför allt är enklare att skapa och hitta innehåll. Kunderna har också tagit emot den omgjorda webbplatsen väl, och de utnyttjar innehållet i större utsträckning”, säger Richard Farkas på Metso.

Tack vare det nya publiceringssystemet kan Metso effektivt producera, administrera och publicera innehåll på flera språk. Den uppdaterade tjänsten stöder Metsos försäljning och förbättrar förståelsen för kundbeteendet samt bidrar till att kundernas behov kan uppfyllas på ett bättre sätt. Omarbetningen av de lokala webbplatserna fortsätter.

Ta del av den uppdaterade webbplatsen www.metso.com

Resultat

 • Tydlig navigering som tar användaren till rätt information
 • Kundhistorier, videoklipp och produktbilder är lättillgängliga
 • En viktig del av Metsos säljprocess
 • Underlättar den globala innehållsproduktionen
 • Cirka 1 000 uppdaterade sidor
 • Tjänster, lösningar och produktpaket för alla de viktigaste industrierna

Teknik

 • Episerver CMS
 • Google Search Appliance
 • Mediebiblioteket Canto Cumulus

Solitas roll

 • Genomförande
 • Fortsatt utveckling och underhåll