Coxa

Hur AI-drivna Oravizio sparar kostnader och räddar liv

Beslutet att genomgå en ledbytesoperation för med sig oundvikliga risker. Men tänk om riskerna kunde reduceras rejält? Tänk om läkarna kunde utnyttja data från över 35 000 tidigare operationer och göra en noggrann riskbedömning för varje enskild patient och därmed fatta mer välgrundade beslut?

Oravizio är en AI-driven lösning som förändrar livet för patienter till det bättre, revolutionerar läkarnas sätt att arbeta och stärker den gemensamma beslutsprocessen mellan läkare och patient.

Snabba fakta

  • Unik AI-driven lösning
  • Världens första CE-märkta risk- och utvärderingsverktyg för ledbytesoperationer
  • Sänker kostnader, sparar liv
  • Introducerades i klinisk användning i maj 2018
  • Högkvalitativa kliniska data har analyserats från över 35 000 operationer
  • 3 prognosmodeller som utvecklats för postoperativ riskbedömning
  • Modellerna tränades med data 2008–2015 och testades med data 2016–2018
  • Software as a service (programvara som en tjänst) – ingen installation behövsUnique AI-driven solution

Vägen fram till denna lösning involverade två års hårt arbete och engagerat samarbete mellan Solita och Coxa, ett ledande ortopediskt sjukhus och det enda sjukhuset i Finland som är helt specialiserat på ledbyteskirurgi.

Väger upp riskerna med en operation

En ledbytesoperation kan förändra livet för människor; både genom att de slipper smärtan och genom att deras rörlighet förbättras. Men det finns även betydande risker. Dessa skiljer sig åt för varje patient, men det kan handla om t.ex. infektioner, komplikationer och dödsfall.

Beslutet att genomgå en operation fattas gemensamt av läkare och patient. Att ge patienten en exakt bedömning av riskerna kan vara svårt. Kirurgen har bara sina individuella erfarenheter att luta sig mot.

Revisionskirurgi kan vara ytterligare en försvårande omständighet. Detta görs för att reparera tidigare ingrepp eller byta ut implantat från en tidigare operation. Revisionskirurgi kan ses som en katastrof för patienten, ett personligt misslyckande för kirurgen, ett varumärkesärende för sjukhuset och – med en prislapp på 2 till 5 gånger den första operationen – en enorm kostnad för samhället.

Så frågan som ställdes av Solita och Coxa var: Vad kunde man göra för att förbättra hela denna process? För patienten, men också för kirurgen?

”Vi bestämde oss för att samla alla data från en patients ärende i en datapool. Vi frågade oss hur man kunde använda detta redskap på bästa sätt, och insåg att det inte riktigt fanns någon lösning som Oravizio på marknaden, en lösning som kan hjälpa dig att förutsäga riskerna på detta sätt.” Tarmo Martikainen, CEO, Coxa

Det är en dialog mellan läkaren och patienten. Genom att patienterna får se dessa data kan de bedöma riskerna och få dem förklarade av läkaren. Informationen kan också hjälpa patienten att ta steget till att leva ett hälsosammare liv.Tarmo Martikainen, CEO, Coxa

Upprepa, upprepa, upprepa

När lösningen integrerades i Coxas befintliga system ställde implementeringen av Oravizio oss inför alldeles egna utmaningar. Vad var hemligheten bakom vårt sätt att ta itu med dessa och säkerställa en smidig start? Konstant upprepning och ett agilt arbetssätt. En utmärkande egenskap hos produktionsarbetet var att dataundersökningsarbetet och programvaruutvecklingen pågick samtidigt, vilket gjorde att hela implementeringen fick en snabbare start.

Ytterligare en utmaning var att arbetet pågick på flera anläggningar och att Solitas medarbetare fick arbeta i flera olika städer. Detta innebar att det var absolut nödvändigt med ett utmärkt lagarbete, och en aktiv daglig kommunikation och tydligt definierade roller och ansvarsområden spelade en stor roll för projektets framgång.

Och sedan var det det här med lösningens unika karaktär.

”En stor utmaning var hur vi skulle komma över bra externa utvärderingsdata från andra länder än Finland, eftersom vi behöver data från andra länder också. Men nu har vi många goda kontakter och det går framåt.” Mari Karsikas, Solita, Data Engineer

Den slutliga godkännandestämpeln

CE-märkningen är ett bevis på att medicinsk utrustning uppfyller de viktiga kraven i alla relevanta EU-direktiv om medicintekniska produkter och kraven på säkerhet samt hälso- och miljöskydd. Och Oravizio har godkänts för CE-märkningen. För Solita har det här inneburit en stor förändring, eftersom det markerar ett steg in i industriella kvalitetsledningssystem och fullskalig produktion.

Och ytterligare en kvalitetsmärkning? Coxa imponerades av Solitas sätt att arbeta och kom överens med Solita om att ingå ett partnerskap, som innebar att Solita tog det fulla ansvaret för den medicinska enhetens reglerande programvara och att enheten ska säljas vidare till andra sjukhus. Coxa kommer att kvarstå som klinisk partner till Solita, vilket visar hur seriösa de båda organisationerna är med sin satsning på att gå i spetsen för digitaliseringen av sjukvården. Detta är ett äkta partnerskap mellan Coxa och Solita. Ett partnerskap som utnyttjar kraften i stora datamängder till att förändra livet för läkare och patienter.

”Det är en imponerande databas som har analyserats: 30 000 patienter och fler än 500 variabler. Jag tror att det här är den bästa tillgängliga metodiken. När det gäller resultatet av det presenterade prognosmaterialet är jag lite förvånad över att prediktionsmodellerna verkar fungera så bra.” Jonas Ranstam, prisbelönt medicinstatistiker, adjungerad professor vid avdelningen för ortopedi, Lunds universitet

Läs mer om Oravizio

Intresserad? Vänligen kontakta oss!

Kimmo Kivirauma

Business Director

[email protected]

+358 40 7390 239