Fortum

Fortums elförsäljning blev mer datadriven genom Solita Agile Data Engine Solution

Fortum, Finlands ledande energiföretag, ville förbättra sin användning av kunddata, för att utveckla kundsegmentering och nya tjänster. Datalagret för kunddata genomgick en komplett uppdatering för att bli ett mer flexibelt supportverktyg för affärsbehoven. Solitas Agile Data Engine-lösning tog utvecklingen och driften av det molnbaserade datalagret till en ny nivå, med möjlighet till snabba ändringar samt en enkel och kostnadseffektiv sammanställning av data från olika källor som hela verksamheten kunde använda. Det nya datalagret och Agile Data Engine fungerar tillsammans som en stabil grund för Fortums framtida förmåga att använda sig av data och skapa en datadriven affärsverksamhet.

För framtidens företag är det viktigt att kunna använda data på olika sätt för att skapa nya driftsmodeller, tjänster och affärsmöjligheter. Energiföretaget Fortum ville samla och kombinera data om kunder på ett mer flexibelt sätt i flera olika syften, så som för segmentering och utvecklandet av nya tjänster. Ett bättre och mer kosteffektivt sätt att använda datan krävde ett nytt datalager som kunde sammanställa data från olika källor i ett och samma system och som tillät utvecklingen av nya datadrivna tjänster.

Snabb och flexibel data för affärsverksamheten

Fokus låg på att snabbare kunna använda data i affärsverksamheten. Fortums affärsbehov är i ständig förändring och deras datalager behöver kunna anpassas efter sådana förändringar, på ett kontrollerat sätt. Därför utformades det nya datalagret så att det blev en skalbar och kostnadseffektiv molnlösning som i realtid kan stödja funktioner som exempelvis affärsrapporter. Det var även viktigt att skapa en ny sorts arkitektur och operativ modell som stödde agil utveckling av nya affärsmöjligheter och tjänster, samt snabba experiment.

Agile Data Engine (ADE) påskyndar det operativa arbetet i ett molnbaserat datalager

Vi började med att bygga Fortums nya datalager med vår plattform Agile Data Engine (ADE), som låter oss implementera och använda molnbaserade datalager. ADE använder sig av DataOps-modellen för att automatisera repetitiva steg, vilket tillåter snabba ändringar i produktionsmiljön. ADE tillhandahåller en delad modell för företagsdata där data från flera källor kan integreras och modelleras, vilket gör det möjligt att bygga enkla och snabba lösningar utifrån olika enheters behov. På Fortum har ADE i uppgift att integrera data från olika datasilos till en sammanhängande helhet som kan användas i affärssyfte.

Utmanande projekt genomfördes enligt plan

Projektet innebar från början en stor utmaning. Fortum hade ingen tidigare erfarenhet av molnbaserad datalagerarkitektur. Projektplanen var satt i sten och lämnade inte utrymme för ändringar. Projektets utformning lyfte fram styrkorna med ADE: när du snabbt behöver kunna använda data utan att den förlorar i kvalitet och samtidigt som olika miljöer hålls uppdaterade, är ADE ledande för att genomföra dataintegration. Med ADE kunde tjänsterna som krävdes för den molnbaserade dataplattformen snabbt gå online, utan behov av komplicerade, skräddarsydda DevOps-lösningar. Detta gjorde det möjligt för alla inblandade att fokusera på att förbättra datainnehållet.

Under vårt arbete med Fortum tog vi hand om tre ”lösningsmiljöer” – utveckling, testning och produktion – så att vi kunde förbereda för produktion redan i ett tidigt skede av projektet. Fortums nya bassystem togs i användning under våren 2018 och i slutet av sommaren hade över 200 ändringar eller uppdateringar gjorts i systemet. Om vi inte hade gjort dessa justeringar så snabbt hade affärskritiska rapportfunktioner släpat efter.

Projektets största utmaning handlade om att det grundläggande CRM-systemet för Fortums kundtjänst ersattes samtidigt som utvecklingen av datalagret och analysverktygen. Vi var tvungna att anpassa oss efter oförutsägbara förändringar, men lyckades likväl hålla oss till både planen och budgeten.Kimmo Kantojärvi, Lead Architect, Solita

Fokus från prestanda till att producera värde

Den nya lösningen gjorde Fortums rapporteringsprocess mycket snabbare: en långsiktig prognos och revisioner kan nu göras mer än 85% snabbare än tidigare.

ADE ger oss möjlighet att fokusera på det som är viktigt – att producera värde. Vi behöver inte tänka på rapporteringsprocessen när allt funkar automatiskt. Det här har gett en tydlig struktur och påskyndat hela vår process.

– Ville Viitanen, Manager, Fortum

Med molnbaserade lösningar kan datavolymer – som Fortums årliga 10 miljarder rader med mätdata – processas mycket snabbare och kostnadseffektivare jämfört med konventionella on-premise-miljöer.

Framtida dataförmåga, snabbt och kostnadseffektivt

Fortums nya datalager utgör en stabil grund för hanteringen av ständigt ökande datavolymer. Det här gör att företaget bättre kan möta affärsbehov och säkerställer samtidigt högkvalitativ data för att bygga nya tjänster. Med en kombination av moderna mjukvaruutvecklingsmetoder och expertis inom dataintensiva system har ADE gett Fortum en ny förmåga: DataOps. Med förbättrade arbetsflöden och kortare ledtider för ändringar kan affärsvärde snabbare utvinnas ur datan, samtidigt som äkta iterativ utveckling blir möjligt. Data från olika källor kombineras nu till en helhet som lägger grunden för att Fortum snabbt och enkelt ska kunna skapa olika tjänster inom ramen för en hållbar dataarkitektur.

ADE förenklar även dataexperters arbete genom att kombinera egenskaper hos konventionella, separata verktyg (modellering, ETL) och automatisering av olika steg i implementering och driftsättning. Mängden manuellt arbete och behovet av personal minskar avsevärt.

Resultat:

 • All kunddata kopplad till Fortums elförsäljning på en och samma plats.
 • Möjliggör utveckling av nya tjänster baserade på data och datadrivna affärer.
 • Signifikant förbättring kopplad till rapportering och prognoser.
 • Snabb och kontrollerad flytt till molnbaserat datalager.
 • Det molnbaserade och automatiserade datalagret kan snabbt anpassas efter affärsbehov.
 • Enklare och snabbare användning av datalagret tack vare Solita ADE.
 • Skalbar grund för utvecklingen av framtida dataförmåga (DataOps).

Agile Data Engine (ADE) är en programvara för utveckling och hantering av molnbaserade datalagringslösningar.

Med ADE kan du implementera din molnbaserade dataplatform

 • Modellering
 • Transformationer
 • Data smoke tests
 • Kontinuerlig implementering
 • Dev / Test / Produktionsmiljöer
 • Workflow orchestration
 • Automatisering

Intresserad? Vänligen kontakta oss

Anssi Tikka

SVP, Sales and Marketing, Belgium and Germany

[email protected]

+358 50 4433 789