Lowell

Förändrad verksamhet genom migrering till molnet

På grund av förändringar i Lowells verksamhet behövde vissa tjänster som hade sålts avlägsnas från Lowells serverrum. En av dessa tjänster var nätbutikens fakturerings- och delbetalningstjänst, som för närvarande används av många olika företag och finns på över hundra servrar. Den behövde byggas om i molnet för den nya ägaren. Dessutom hade projektet en ovanligt kort deadline på tre månader. Solita valdes ut att leda migreringen till molnet, och kom i gång snabbt tillsammans med Lowells utvecklingsteam. Lowells affärsdata fördes över till Amazon Web Services moln (AWS), där miljöerna byggdes upp med moderna automatiseringsverktyg, samtidigt som tjänsten förblev tillgänglig för kunderna utan avbrott. Fullt fungerande molnmiljöer byggdes upp från noll på mindre än tre månader.

Lowell logo

Projektet har varit en framgång från början till slut. Kredithanteringssystemet har varit tillgängligt för kunderna utan avbrott under hela tremånadersperioden, och det fungerar nu problemfritt i molnet. Det viktigaste av allt är att den förändring i verksamheten som satte hela projektet i rörelse kunde slutföras.

Förändringar i verksamheten tvingade fram en uppdelning av tjänsterna

Lowell är ett kredithanteringsföretag som förvärvade affärsfunktionerna i Lindorff i mars 2018 i flera nordiska länder, bland annat Finland. I slutet av 2018 sålde Lowell vidare en del av Lindorffs tidigare tjänster. Försäljningen medförde att både tjänsterna och deras data måste skiljas åt från den övriga verksamheten, vilket betydde att de skulle lämna Lowells serverrum och tas ut på nätet igen i en annan miljö.

Det servicepaket som skulle överföras var ganska omfattande: ett kredithanteringssystem som används av många företag och är utspritt på över hundra servrar och flera terabyte med kunddata. Systemet skulle dessutom vara tillgängligt för kunderna under hela överföringen. Dessutom låg det önskade slutdatumet ovanligt nära i tid eftersom allt måste vara klart på tre månader. Ett snabbt arbete med hållna leveranstider var nödvändigt om försäljningen skulle gå igenom.

Med sikte på en komplett överföring av tjänster till molnet

Beslutet fattades om att överföra kredithanteringssystemet från Lowells serverrum till det allmänna AWS-molnet. Målet var att överföringen skulle gå snabbt och smidigt så att tjänsten kunde säljas. Lowells programvaruutvecklare kunde hantera själva systemet, men för att lyckas med överföringen till AWS krävdes en partner med särskilt goda kunskaper i migrering till molnet.

”Vi tittade på ett antal olika aktörer men fastnade för Solita, baserat på deras stora urval av experter. De kunde omedelbart namnge egna medarbetare som passade perfekt för våra önskemål.” Olli Helttula, Nordic Head of Digitalisation & Value Added Services på Lowell

Redan tre dagar efter det första projektmötet var Solitas medarbetare uppe på banan och hade sparkat i gång projektet. Solitas molnspecialister och Lowells utvecklare bildade en grupp som arbetade tätt tillsammans genom hela projektet. Solita fick i uppdrag att bygga de nya molnmiljöerna, medan Lowells utvecklare skulle importera lösningar ovanpå dem.

”Kompetensen hos Solitas medarbetare gjorde att vi kunde hålla den otroligt tuffa tidsplanen och att projektet blev en framgång. Jag kunde inte vara nöjdare med hur projektet har gått från första början till sista sekund. Vi kommer definitivt att fortsätta arbeta med Solita.”Olli Helttula, Nordic Head of Digitalisation & Value Added Services på Lowell

Hur man bygger en molndomän på tre månader

Det första steget i den faktiska implementeringen var planeringen av tidsplanen: den tre månader långa målperioden var uppdelad i mindre enheter, vecka för vecka, och arbetet beskrevs med hög detaljnivå. Nästa steg var att skapa tjänstens kontostruktur med rätt behörigheter, följt av subnät, nätverkslösningar samt alla backupfunktioner och den systemdecentralisering som krävs för att verksamheten ska kunna fungera kontinuerligt. När allt detta var klart kunde överföringen börja, och likaså skapandet av alla enskilda system och deras miljöer i molnet. Miljön gjordes också mer effektiv, inklusive ett byte till Amazons relationsdatabastjänst.

Efter två månader var de nya miljöerna redo för kunden. Våra data höll fortfarande på att importeras till molnet, bland annat alla befintliga kunddata. Processen fortsatte nästan ända till projektets slut för att säkerställa att alla data kunde föras över ograverade till den nya miljön. De mindre tekniska problem som vi stötte på under projektets gång löstes snabbt med Lowells experter, och den nya molnmiljön var snart redo att läggas ut efter slutkontroller – exakt i rätt tid. Det gamla serverrummets anslutningar bröts och de lokala tjänsterna stängdes ner. Överföringen till den nya miljön klarades utan problem, och systemet är nu helt molnbaserat efter överföringen. Den nybyggda AWS miljön presterade felfritt under det som visade sig vara årets flitigaste användning av tjänsten, enligt den nya ägaren.

Resultat

Projektet har varit en framgång från början till slut. Kredithanteringssystemet har varit tillgängligt för kunderna utan avbrott under hela tremånadersperioden, och det fungerar nu problemfritt i molnet. Det viktigaste av allt är att den förändring i verksamheten som satte hela projektet i rörelse kunde slutföras.

”Kompetensen hos Solitas medarbetare gjorde att vi kunde hålla den otroligt tuffa tidsplanen och att projektet blev en framgång. Jag kunde inte vara mer nöjd med hur projektet har gått från första början till sista sekund. Vi kommer definitivt att fortsätta arbeta med Solita.” Olli Helttula, Nordic Head of Digitalisation & Value Added Services på Lowell

Tjänsten har också dragit nytta av att migreras till molnet. Det allmänna AWS-molnet och den outsourcade tjänsteplattformen (Platform as a Service, PaaS)

 • minskar underhållsbehovet och möjliggör en mer flexibel utveckling av systemet
 • adderar flexibilitet, vilket gör att tjänsten kan skalas upp eller ner när som helst
 • kräver inget engagemang – inbyggda molnsystem är skapade för att kunna fungera på olika molninfrastrukturer och i alla molntjänster.

Den utspridda rädslan för långsamma och dyra migreringar kan avfärdas – med rätt inställning kan projekten slutföras på veckor eller månader samtidigt som kostnaderna hålls på en mycket rimlig nivå. Som erfaren specialist på molnmigreringar och officiell AWS-leverantör (AWS Managed Service Provider), kan Solita erbjuda kunskaper, kompetenser, ett fungerande AWS-samarbete och migreringsstöd i projekten som gör att man kan vara säker på ett lyckat resultat.

Lowell Finland Ltd är en aktör inom kredithantering som har hjälpt människor och företag i Finland med deras krediter i över 50 år. Lowell utvecklar företagstjänster och specialiserade branschlösningar inom fakturering, inkasso och kreditvärdering. Lowells kundtjänst hjälper en halv miljon finländare varje år med deras fakturor och krediter. I Finland sysselsätter Lowell 450 personer i Åbo, Lahtis och Helsingfors. Lowell Finland Ltd är en del av Lowell Group, som är Europas näst största kredithanteringsbolag.

 • 100+

  servrar

 • 3

  TB data

 • 3

  månader från start till produktion

Vill du veta mer? Kontacta oss!

Petja Venäläinen

Head of Cloud Consulting

[email protected]

+358 40 581 56 66