Matkahuolto

Finlands äldsta serviceföretag inom busstrafik ömsade skinn – blev datadrivet

Matkahuolto, ett finskt tjänste- och marknadsföringsföretag för busstrafik, ville stärka sin digitala förmåga och skapa en grund för en ny sorts affärsverksamhet och mer avancerad analys. Solita har hjälpt Matkahuolto att bygga moderna molnbaserade data- och analyslösningar för olika delar av verksamheten sedan 2020, och Matkahuolto har nu nått sitt mål med en helt molnbaserade SaaS-lösning. Med Solitas egen datautvecklings- och driftslösning Agile Data Engine, fick man en snabb start på projektet och inom bara några veckor började lösningen generera värde för Matkahuoltos verksamhet.

Matkahuolto, som funnits i närmare 90 år, är ett service-, marknadsförings- och försäljningsföretag som samägs av finländska bussföretag. Genom åren har bolaget transporterat både resenärer och gods över hela Finland. Med digitaliseringen har verksamheten förändrats – tidtabeller, biljettförsäljning och pakethantering har i rask takt förflyttats till appar och värdet av data blir allt större.

Resultatet:

  • Tack vare moderna molnbaserade data- och analyslösningar är nu hela organisationen datadriven
  • Matkahuolto har fått nya perspektiv på att planera och styra företagets verksamhet med hjälp av data
  • Tack vare lättanvända och visuellt tydliga analyser har fler användare kunnat dra nytta av företagets data
  • Matkahuoltos samarbetspartners gynnas av tjänster som är byggda på en skalbar data- och analyslösning
  • Datan kan användas i fler sammanhang
  • Lösningen stöder även framtida behov och användningsområden

 

Data är affärsverksamhetens kärna

Matkahuolto har haft ett starkt fokus på att stärka sin digitala förmåga och utveckla sina digitala tjänsterna sedan 2019.

”Vi insåg redan från början att insamling och analys av data är en central del av vår affärsverksamhet och avgörande för att utveckla de digitala tjänsterna. Att bygga rätt sorts dataförmåga har varit en av de centrala hörnstenarna av Matkahuoltos digitala strategi. Förutom traditionell styrning med hjälp av data var målet att lägga grunden för en ny sorts affärsverksamhet och mer utvecklad analys”, summerar Mika Rajanen, ICT- och digital chef på Matkahuolto.

Sedan 2020 har Solita hjälpt Matkahuolto att bygga upp moderna molnbaserade data- och analyslösningar som kan användas för olika delar av verksamheten. Ny kompetens och nya förmågor har snabbt förändrat hur företaget planerar och leder sin verksamhet.

”Vi valde Solita för att de har den data- och teknikexpertis vi behöver, något som var särskilt viktigt för vår affärsutveckling och vårt datadrivna sätt att arbeta”, berättar Mika Rajanen.

En stor skillnad mot tidigare är att alla, inte bara ledningen och analytiker, arbetar datadrivet. Lösningarna har gjorts så tillgängliga för alla Matkahuoltos anställda som möjligt. I praktiken innebär det att alla datalösningar har byggts upp utifrån konkreta användningsområden tillsammans med hela personalen. På så sätt har man också säkerställt att allt som utvecklas verkligen har ett värde ute i verksamheten.

”Tidigare handlade vår datahantering mest om att skapa en rapport varje månad. Nu är data hela verksamhetens kärna – vi använder inte bara vår data för uppföljning längre, utan framför allt för att driva verksamheten framåt och till och med skapa nya affärer”, förklarar Jani Kemppainen, Head of Business Intelligence and Analytics på Matkahuolto.

En annan viktig del har varit att lösningarna ska vara enkla att använda, det ska vara en låg tröskel för att komma igång.

”Jag tycker att det är viktigt att vi har fått tillgång till lättanvända visuella analyser som alla medarbetare kan använda. Även om lösningarna också används för traditionell rapportering, har den största nyttan varit att nya användargrupper har kunnat använda data för att hitta möjligheter och perspektiv som ingen tidigare har tänkt på att söka efter ens”, fortsätter Kemppainen.

Datatjänster för partners

Matkahuoltos dataplattform består av många olika datakällor, bland annat i anknytning till trafik, biljettförsäljning och transporter. Utifrån dessa data har man skapat olika interna rapporter och analysverktyg som kan användas av såväl ledningen som andra personal- och intressentgrupper. Att använda data har blivit en del av det dagliga arbetet.

Matkahuolto har emellertid inte nöjt sig med enbart intern utveckling, redan från början var tanken att plattformen även skulle kunna vara till nytta för företagets nätverk.

”När flera olika aktörer gemensamt använder och förädlar data, skapas ett digitalt ekosystem där alla parter gynnas”, förklarar Kemppainen Matkahuoltos tankesätt.

”Jag tycker att det är viktigt att vi har fått tillgång till lättanvända visuella analyser som alla medarbetare kan använda."Jani Kemppainen, Head of Business Intelligence and Analytics, Matkahuolto

Flexibel helhet

Rent tekniskt har man från Solitas håll strävat efter att skapa en smidig, skalbar och kostnadseffektiv data- och analyslösning åt Matkahuolto. Dessa mål har uppnåtts med hjälp av Solitas SaaS-tjänst Agile Data Engine.

”Helheten fungerar sömlöst och tillförlitligt. Tack vare ADE kom projektet igång väldigt snabbt – redan efter ett par veckor gav lösningen verksamheten tydligt mervärde”, förklarar Kemppainen nyttan med de valda teknikerna.

Förutom att ADE har möjliggjort en snabb utveckling och implementering, ger ADE också kontinuitet och tillförlitlighet vid förändringar. Tack vare intuitiv användning och lättillgängligt utbildningsmaterial kan utvecklingsteamet enkelt skalas upp och ner efter behov. Utöver Solitas medarbetare ingår för närvarande också tredje parters experter i teamet.

”ADE har visat sin styrka inom datautveckling. ADE har haft stor betydelse för hur snabbt och kvalitativt vi klarar av att utveckla nya tjänster för interna och externa kunder”, säger Kemppainen stolt.

Lösning för både nuvarande och kommande behov

”Ska man vara helt ärlig är vi fortfarande bara i början, trots de goda resultaten. Vi upplever att vi hela tiden utvecklas och lär oss något nytt”, säger Kemppainen.

Allting bottnar förstås i konkret nyttan för affärsverksamheten.

”Vi samlar inte in data ’bara för att’ – allt vi gör handlar om att skapa konkret värde för kunderna”, säger Kemppainen.

”Här har Solita varit en utmärkt sparringpartner – de har inte nöjt sig med att enbart förverkliga det vi bett om, utan de har ständigt utmanat oss i affärsutvecklingen och hur vi kan gynna vår egen och våra kunders affärsverksamhet ännu mer.”