Allmännyttan

Digitaliseringsradarn – Strategiskt beslutsstöd kring digitalisering och samverkan för de allmännyttiga bostadsbolagen

Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ har tillsammans med Solita tagit fram Digitaliseringsradarn, ett strategiskt verktyg där bostadsbolagen kartlägger var de befinner sig i sin digitalisering. Med hjälp av Digitaliseringsradarn kan bolagen bättre planera sitt digitaliseringarbete, den underlättar prioriteringarna framåt och skapar stora möjligheter till samverkan.

 

Digitaliseringsradarn är ett verktyg som tagits fram av Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ (DI) med hjälp av Solita. DI samlar 100 bostadsbolag som genom en särfinansierad verksamhet valt att samverka i digitaliseringsfrågor. Syftet är att öka förändringstakten i de egna bolagen, och att tillsammans verka för en långsiktigt hållbar branschförändring.

”Det var i vårt samarbete kring den nya affärsarkitekturen som idén till Digitaliseringsradarn kom upp”, säger Erika Strandberg, Projektledare på Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ, ”med förkunskapen från affärsarkitekturen ville vi ta fram ett digitalt verktyg där bolagen ska kunna arbeta med självskattning avseende digitalisering. Vi ville bygga en lösning där bolagen enkelt kan följa sina framsteg och förflyttning, till skillnad mot en vanlig enkät där du själv inte får nytta av resultatet.”

Klicka för att zooma in på några av Digitaliseringsradarns delar.

Kartlägga digitaliseringen

Bakgrunden till Digitaliseringsradarn var alltså behovet av att kunna stötta bolagen i att kartlägga hur långt de kommit i sin digitalisering. Man ville formalisera och strukturera digitaliseringsresan för att på så vis göra den skalbar.

”Vi har helt enkelt inte möjlighet att hålla varje enskilt medlemsbolag i handen genom sin digitalisering, samtidigt som vi ser att behovet av stöd är stort hos många. Den stora utmaningen för oss är att alla bolag inom allmännyttan har så olika förutsättningar, de är olika stora, har olika behov, olika kompetens och digital mognad,” säger Erika Strandberg och fortsätter, ”vi har en unik situation i det att vi samverkar med 100 allmännyttiga bolag utan konkurrens dem emellan. Det ger en bjussig kultur där alla delar med sig, det sitter i allmännyttans DNA. Men arbetssättet är inte digitaliserat och det är det vi gör nu. Vi tar det arbete som redan görs i bolagen idag och gör det digitalt, skalbart och hållbart.

"Den stora utmaningen för oss är att alla bolag inom allmännyttan har så olika förutsättningar, de är olika stora, har olika behov, olika kompetens och digital mognad.”

Erika Strandberg, Projektledare på Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ

Det finns tre huvudsakliga syften med Digitaliseringsradarn:

  • att kontinuerligt mäta och följa upp bolagens digitalisering,
  • att skapa förståelse och samsyn inom bolagen kring digitaliseringsresan,
  • att kunna jämföra resultaten med andra allmännyttiga bolag och hitta potentiell samverkan

Hjälp att hålla kursen

Digitaliseringsradarn är ett enkelt och konkret verktyg som bolagen kan arbeta med själva, oavsett var i digitaliseringsresan man befinner sig.

”Jag skulle säga att Digitaliseringsradarn skapar värde för bostadsbolagen oavsett var de befinner sig i sin digitaliseringsresa. Inte minst är den till stor hjälp för de bolag som inte riktigt kommit så långt. Digitaliseringsradaran tydliggör en väg framåt, en startpunkt och ett angreppssätt att ta sig an digitaliseringen så att bolagen kan prioritera rätt saker. Den stora utmaningen med digitaliseringen är att det är abstrakt och att det inte finns ett svar på hur den ska bedrivas. Varje bolag måste utgå från sin kontext och sina förutsättningar. Den är inte ett facit, men den är en kompass. Här befinner vi oss och det är hit vi ska”, säger Per Brolund, Senior Service Designer och ansvarig för Digitaliseringsradarn på Solita och fortsätter, ”det är ett enkelt och tydligt sätt att hjälpa bolagen att driva en digitalisering som håller över tid. Digitaliseringsradarn hjälper bolagen att förstå konsekvenserna av olika val, så att man undviker att bygga in sig i felaktiga system eller lösningar som visar sig bli återvändsgränder längre fram.”

"Digitaliseringsradarn skapar värde för bostadsbolagen oavsett var de befinner sig i sin digitaliseringsresa."

Per Brolund, Senior Service Designer och ansvarig för Digitaliseringsradarn på Solita

Digitaliseringsradarn är inte det enda verktyget för att kartlägga digitalisering som finns på marknaden. Det finns liknande självskattningsverktyg, t.ex. DiMiOs för digital mognad i offentlig sektor, men Digitaliseringsradarn är speciellt framtagen för att stödja bostadsbolag och fastighetsförvaltning.

”Den största skillnaden är att med Digitaliseringsradarn får du ett verktyg som tydligt visar vilka samverkansmöjligheter som finns mellan bostadsbolagen. Vi lade mycket tid på att få till en robust analysdel, så det är enkelt att skära datan själv för att kunna se vilka andra bolag som arbetar med liknande prioriteringar. Den funkar helt enkelt som en katalysator för samverkan och det är en viktig skillnad. Och ska jag skicka med något så är det att samverkan är nyckeln till hållbar digitalisering,” säger Erika.

Användarvänligt verktyg

Digitaliseringsradarn är ett levande verktyg som är tänkt att bolagen ska använda regelbundet. Dels för att hålla kursen i det egna digitaliseringsarbetet, men också för att ge en ögonblicksbild av hur digitaliseringen ser ut inom allmännyttan.

I projektet har man lagt ner mycket jobb på att göra Digitaliseringsradarn så användarvänlig som möjligt och bostadsbolagen har genom hela processen involverats för att kontinuerligt testa och utvärdera verktyget.

”Innehållet bygger på en rad workshops med medlemsbolag och vi har gjort flera användarintervjuer i olika faser av utvecklingen. 15 bolag har varit med och påverkat hur radarn har utformats. Det har varit en väldigt användarcentrerad utveckling för att skapa ett verktyg att använda i det löpande arbetet. Ett verktyg att återkomma till och använda regelbundet.” säger Per Brolund.

Det har varit en väldigt användarcentrerad utveckling för att skapa ett verktyg att använda i det löpande arbetet. Ett verktyg att återkomma till och använda regelbundet.”

Per Brolund, Senior Service Designer och ansvarig för Digitaliseringsradarn på Solita

En del av ett längre samarbete

Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ och Solita har arbetat ihop i två år, med flera olika projekt, i ett nära samarbete som uppskattats av båda parter.

”DI som beställare utgår alltid från bostadsbolagens varierande behov och möjligheter vilket har krävt en förmåga av Solitas konsulter att kunna arbeta lösningsorienterat samtidigt som de måste hålla riktningen på flera olika avgörande spår. Samarbetet har fungerat bra och Solitas konsulter har lyckats realisera den vision vi presenterade. De har på ett föredömligt sätt tolkat och förverkligat vad det är vi vill ha.”, säger Erika.

”Jag brinner för att vara med och påverka samhället i en positiv riktning, och att få bidra till ett konkret verktyg som både kan skalas och utvecklas och som ger ett tydligt värde är väldigt tillfredsställande,” säger Per Brolund och fortsätter, ”det har varit väldigt utvecklande och roligt att arbeta med Allmännyttan eftersom det är så annorlunda spelregler jämfört med den privata sektorn. Allmännyttan ger förutsättningar för en större samhällsomställning, de är en del av Sveriges infrastruktur och fyller en viktig funktion i samhället. Den här typen av initiativ driver samhällsutvecklingen framåt.”

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Digitaliseringsradarn eller det arbete Solita gör med Sveriges Allmännytta kontakta Maria Hansson.