Hur man får design thinking att lyfta en stor organisation

FORTUM

Fortum och Solita ökar kunskapen om design hos alla Fortum-anställda i världen

Fortum och Solita har utvecklat en Design Thinking Academy för utveckla personalens designtänkande är att göra Fortum till ett mer kunddrivet företag. Design Thinking Academy är ett särskilt utformat e-utbildningssystem i form av ett spektakulärt visuellt rymdäventyr som leder och inspirerar personalen mot att tänka design i sitt dagliga arbete.

Hur ska Fortum bli bättre på att använda design? Hur kan Fortum utöka designkunnandet inom alla affärsenheter globalt? Hur kan Fortum öka och fördjupa kundinsikterna inom hela bolagets verksamhet? Det här var några av de frågor som Fortum och Solita ville försöka besvara i slutet av 2020 genom att starta Design Thinking Academy.

En del av designutvecklingen hade redan genomförts på Fortum. Fortum Design inledde sin verksamhet 2017 inom Consumer Solutions. Och för två år sedan började avdelningen samarbeta med alla bolagets affärsområden.

”Vi insåg att om vi verkligen vill bygga upp ett designcentrerat företag var vi tvungna att öka vår mognadsgrad rörande design inom alla affärsenheter för att kunna ta till vara på kompetensen hos Consumer Solutions-divisionen. Vi ville öka förståelsen för design inom hela organisationen”, säger Hanna Vesa, Fortums Head of Design.

Resultat av Design Thinking Academy

  • Fördjupad och ökande kundinsikt inom hela organisationen.
  • Ett ökat designtänk i hela Fortums organisation.
  • Medarbetarna har fått en ökad förståelse för design och hur de kan använda sig av design i sitt arbete. Liksom vad ett ökat designtänk innebär i affärsvärlden och samhället i stort.
  • En visuellt tilltalande och skräddarsydd inlärningsmiljö som är ny för Fortum.
”Vi ville öka förståelsen för design inom hela organisationen.”Hanna Vesa, Designchef på Fortum

En unik erfarenhetsbaserad inlärningsmiljö

Efter omfattande undersökningar bestämdes det att Fortum skulle förvärva ett skräddarsytt e-learningprogram för att stödja det interna projektet för förändring och utveckling. Projektet inleddes med bakgrundsforskning. Syftet var att ta reda på vad personalen behövde och vilket stöd man skulle kunna erbjuda dem när deras projekt inte kunde läggas ut på en dedikerad designer. Innan projektet sattes igång på allvar granskade specialisterna från Solita noggrant de tidigare design- och utbildningsmodulerna.

Därefter byggdes Design Thinking Academy helt utifrån behoven inom Fortum. Målet var att nå ut till så många Fortum-anställda som möjligt. E-learningsystemet skulle bli ett flexibelt sätt att lära sig mer om designarbete och förstå vilka möjligheter det kan öppna. På så vis kan medarbetarna sedan själva ta initiativ till en mer kunddriven approach.

”Vi ville skapa en erfarenhetsbaserad och högvisuell inlärningsmiljö för att öka personalens förståelse för vad det innebär att vara designdriven – både i det egna arbetet och i samhället i stort. Vilka möjligheter kan det öppna upp i ditt arbete? Vad kan du uppnå med design?”, fortsätter Vesa.

Heini Kekki är visuell designer och implementerade systemet med rymdtema.

”Vi ville skapa en erfarenhetsbaserad och högvisuell inlärningsmiljö för att öka personalens förståelse för vad det innebär att vara designdriven – både i det egna arbetet och i samhället i stort.”Hanna Vesa, Designchef på Fortum

”Vårt mål var att skapa ett högkvalitativt system som var både interaktivt och inspirerande. Implementeringen väver samman högupplösta visuella objekt, fallbeskrivningar och berättelser för att göra utbildningen annorlunda och intressant. Rymdtemat är den röda tråden genom hela utbildningen. Ambitionsnivån i projektet var otroligt hög”, säger Lauri Lukka, Senior Service Designer på Solita.

Vad är designtänkande?

I ett stort bolag finns det mycket utbildning tillgänglig och personalen har tillgång till många utbildningsmoduler och kurser. Fortum är en stor global koncern som består av en mängd mikrokulturer. Utmaningen är att få de upptagna medarbetarna att intressera sig för ett nytt utbildningssystem.

Fortum har kommunicerat internt om potentialen hos Design Thinking Academy och arbetet pågår fortfarande. I en intern undersökning som genomfördes under sommaren 2021 visste 75 procent av Fortums personal vad designtänkande innebär.

”I framtiden kommer vi att kommunicera om det här ämnet till personalen på ett ännu mer målinriktat sätt. Vi kommer också att använda materialet för olika syften, till exempel som bakgrundsinformation inför projekt. Det är viktigt att tänka på att människor ofta kan agera olika beroende på om de lär sig saker eller utför ett arbete”, påpekar Vesa.

Designtänkande är viktigt för att förstå kunderna

Reaktionerna från personalen har varit övervägande positiva. De flesta har tyckt att Design Thinking Academy är ett innovativt och annorlunda sätt att lära sig nya saker.

”Vi har lyckats aktivera personalen och bygga upp ett nytt inlärningssätt. Den fantastiska grafiken har också fått mycket beröm. Vissa Fortum-anställda upplever dock att inlärningsmiljön är något av en utmaning. Det krävs en hel del tankearbete för att genomföra utbildningen – vilket också var målet”, fortsätter Hanna Vesa.

Enligt Lauri Lukka handlar den här typen av projekt i grunden om att förändra företagskulturen så att den blir mer kundcentrerad.

”Kundinsikt borde vara något grundläggande för alla företag, men det är svårt i praktiken. Ett exempel är svårigheterna med att införliva återkoppling från kunderna i komplexa ekosystem. Att vara kunddriven innebär att ha empatisk förmåga och kunna lyssna, och idag bör ju det inte vara något nytt ens för de mest affärsinriktade cheferna”, säger Lauri Lukka.

Hanna Vesa uppskattar det kontinuerliga lärandet.

”I den här typen av samarbetsprojekt lär sig alla parter av varandra, och det är viktigt. Jag uppskattar att våra partners har varit flexibla när det gäller våra idéer. Vi började verkligen från scratch. Resultatet är ett helt nytt utbildningssystem för Fortums anställda, med ambitionen att få dem att tänka i nya banor”, säger Hanna Vesa.

Intresserad? Vänligen kontakta oss!