YIT

Datahubb möjliggjorde data som strategisk tillgång för YIT

Finlands största byggföretag YIT ville stärka sin konkurrenskraft genom att anamma ett mer datadrivet arbetssätt. För att kunna genomföra denna förändring skapade YIT och Solita en modern dataplattform: YIT Datahub. Datahubben samlar alla data från olika affärsenheter i en plattform. På så sätt kan YIT i realtid bevaka siffror kopplade till verksamheten, vilket hjälper företaget att skapa exakta prognoser samt skapa nya produkter och tjänster. Data är numera en viktig strategisk tillgång i den dagliga verksamheten.

YIT är en framstående aktör på den nordeuropeiska marknaden. Företaget utvecklar och bygger lägenheter och kontor samt arbetar med avancerade infrastrukturprojekt i elva länder.

År 2015 började YIT arbeta fram en strategi för att göra organisationen mer datadriven. YIT har stora mängder data om bland annat bostadsförsäljningar, byggprojekt och kunder i olika system. Företaget stod inför svårigheten att få tillförlitlig information i realtid för att förbättra driften och kunna reagera snabbare på kundernas behov. Byggbranschen är mycket marknadskänslig och har ett stort ekosystem med partner och underleverantörer. Detta kräver en god förståelse av marknaden och förmågan att se framåt i tiden.

Affärsfördelar med YIT Datahub-plattformen:

 • Bättre beslutsfattande: samlade data från flera olika källor
 • Förbättrad service: modellera, förstå och reagera på kunders behov i realtid
 • Bättre anpassade byggnader
 • Effektivare byggprocess: lättare att hitta och kombinera projektdata
 • Snabbare rapportering: spara hundratals arbetstimmar varje månad och få till exempel feedback från kunder hundra gånger snabbare
 • Mer kundfokuserad kultur
 • Ökad bostadsförsäljning: data möjliggör mer målinriktad försäljning och marknadsföring

YIT Datahub samlar alla data i en plattform

För att använda dessa data och ge en stabil grund för omvandlingen beslutade sig YIT för att utveckla sin datahubb. Med denna moderna dataplattform kan YIT centralisera data från alla sina affärsenheter. Den erbjuder såväl master data management som företagsdatalagring och -integrering.

YIT Datahub bygger på Microsoft Azure, som är YIT:s strategiska molnplattformslösning. Solita utvecklar dataplattformen i samarbete med YIT:s affärs- och analysspecialister.

”Arkitekturen bakom Datahub är bevisat stabil och har inte krävt några nämnvärda justeringar. Vi har smidigt kunnat ändra vissa komponenter och göra dem mer avancerade. Det innebär att Datahub hela tiden utvecklas.

Förutom tekniken är utvecklingen av en datakultur viktig för att nå framgång. Denna kräver i sin tur att alla har ett flexibelt tänkesätt som välkomnar utmaningar och nya idéer.

Solitas experter inom olika områden har spelat en viktig roll i skapandet av YIT Datahub. De har även hjälpt till att bygga upp datakulturen inom YIT. Det har genomgående varit ett nöje att arbeta med dem”, säger Jarkko Peltola, Enterprise Architect, Data & Analytics på YIT.

Solitas experter har spelat en viktig roll i skapandet av Datahub. De har även hjälpt till att bygga upp vår datakultur.Jarkko Peltola, Enterprise Architect, Data & Analytics, YIT

Data är numera en strategisk tillgång

Nu är Datahub en strategisk tillgång som stärker YIT:s konkurrenskraft. Med hjälp av Datahub kan YIT arbeta som en entitet i flera olika länder. Hubben tar fram mer exakta data för att kunna förutse hur verksamheten kommer att utvecklas.

”Med Datahub får YIT tillgång till samma projektdata för hela YIT-portföljen. Medarbetare och företagsledare använder samma datauppsättning, vilket innebär korrekta kvalitetsdata för hela organisationen. På så sätt bibehålls den höga kvaliteten i processerna, data blir mer tillförlitliga och det blir möjligt att ta fram prediktiva modeller baserade på interna och externa data, vilka hämtas in i realtid från byggprojekt och den omgivande affärsmiljön.

 

Eftersom vi vet att det internt finns stor tillit till våra data, kan YIT känna sig trygga när de delar dessa data med sina partner genom olika API samt när de automatiserar processer över företagets gränser eller via olika digitala plattformar”, säger Mikko Kuusakoski, Head of Data & Analytics på YIT.

 

Nu kan YIT i realtid få insyn i kunders tillfredsställelse och kvaliteten på alla nivåer i organisationen. Affärsenheterna får viktig information som kan användas för utveckling av produkter och tjänster. De kan reagera snabbare på feedback från kunder och förändringar på marknaden i såväl byggprojekt som försäljning. Även utöver Datahub har skiftet till ett datadrivet arbetssätt inneburit en enorm förändring. Användare i hela YIT:s organisation har gett positiv feedback på den inverkan som Datahub har haft på deras dagliga arbete och på företagets resultat.

”Tack vare data har vi blivit bättre på att förutse framtida försäljning. Tidigare fick vi göra dessa uppskattningar baserade på magkänsla. Nu kan vi ta vara på säljmöjligheter och vi har en chef som följer försäljningen på nationell nivå. Det ger oss bättre information om försäljningen och hjälper oss att proaktivt fokusera på att sälja.”
– Försäljningschef

 

”Information inhämtad från lägenhetsförsäljningar ger oss värdefulla insikter. Vi har en bättre insyn i den aktuella efterfrågan och i vilka förändringar som gjorts på de lägenheter vi har byggt. När vi sätter igång med nya byggprojekt kan vi använda dessa data för att bygga lägenheter som går i linje med vad kunderna efterfrågar, så att färre ändringar behöver göras i efterhand.”
– Byggprojektingenjör

Datahub består av fyra delar:

 1. Analys. Datahubs analysfunktion förser företaget med moderna verktyg och analyslösningar som gör det möjligt att ta vara på den fulla potentialen i centraliserade data.
 2. Integrering. Tidigare integrerades olika system och datakällor med hjälp av flera olika plattformar, oftast i form av punkt-till-punkt-lösningar. Det var inte lika effektivt som nu när Azure används som gemensam plattform.
 3. Företagsdatalagring (EDW – Enterprise Data Warehouse). Företagsdatalagring kombinerar data från olika källor i en centraliserad, källsystemoberoende och affärsmodellerad datakälla för hela YIT.
 4. Master Data Management (MDM)-plattform. En enhetlig master data management-plattform för hantering och distribuering av harmoniserade master data-källor över hela YIT Group till stöd för analys- och driftsfunktioner.Analytics. Datahub analytics provides business with modern tools and analytics solutions to fully utilize the power of centralized data assets.

Tekniker och arbetssätt

 • Microsoft Azure
 • Blob Storage och Data Lake
 • Data Factory
 • SQL DB
 • SQL Data Warehouse
 • Power BI
 • Tableau
 • Snowflake
 • Data Vault
 • SAFe‎
 • Flexibla team

Vill du veta mer?
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!