Amer Sports

Data förutspår efterfrågan

 • 91,4 %

  noggrannhet i prognostisering av kumulativ försäljning

 • 100-200

  nya användare av data i organisationen

 • Miljoner

  euro i besparingar

Utgångspunkter

Amer Sports är en finländsk sportutrustningskoncern med internationellt kända sportvarumärken som bl.a. Salomon, Wilson, Atomic, Arc’teryx, Mavic, Suunto och Precor. Amer Sports säljer sina produkter till konsumenter i mer än 30 länder genom såväl egna som återförsäljares märkesbutiker, outlet-butiker och webbhandel.

Amer Sports kände ett behov av bättre lösningar för hantering av sitt omfattande distributionsnät: hantering och prognostisering av leveranskedjan har varit utmanande för produktion, leverans och försäljning. Prognoser och planering av verksamheten på kvartalsbasis har visat sig brista i noggrannhet och vara för ineffektivt.. Det fanns en stark vilja i företaget att lösa problemet med hjälp av data: man behövde bara rätt partner och verktyg för att realisera visionen.

Man ville ha en tydlig och modern analyslösning som säkerställer att produkter inte tar slut i butikerna och att inte lagren är överfulla.

Strategi

Man ville ha en tydlig och modern analyslösning som säkerställer att produkter inte tar slut i butikerna och att inte lagren är överfulla. Viktiga mål för utvecklingen av leveranskedjan med hjälp av analys var bl.a.:

 • Besparingar i materialkostnader.
 • Förbättring av kundnöjdheten och att säkerställa produkternas tillgänglighet med hjälp av en kontrollerad leveranskedja.
 • Mer transparenta materialflöden, från butiker till slutkonsumenter.
 • Effektivisering av interna ekonomiprocesser: automatisering och lättanvända självstyrande Business Intelligence-lösningar.
 • Bättre kommunikation mellan försäljning och produktion.
 • Mer transparent och smidigare verksamhetskultur: utnyttjande av data och prognoser även i operativ ledning och verksamhet.
 • Kortare cykel i datautnyttjande: övergång från kvartalsrapportering till realtidsprognos.
 • En dataplattform som gör det möjligt att även framöver kunna utveckla nya lösningar. Plattformar ska vara skalbara utan begränsningar.
En oändligt skalbar plattform

Lösning

Kund- och försäljningsdata trivs ihop

För att förbättra hanteringen och förutsägbarheten i sin leveranskedja planerade och realiserade Amer Sports och Solita en ny plattform som förenade kund- och försäljningsdata, där analys, visualisering och delning av data görs enkelt. Genom att analysera data observerade man att det genom samkörning av kunddata och affärssystemets försäljningsdata är möjligt att automatisera prognoserna för efterfrågan. Ur datan fick man också uppgifter om hur många produkter som finns i varje butik och hur snabbt lagret säljs slut.

Med hjälp av den kombinerade informationen kan man förse försäljarna och hela leveranskedjan med kontaktlistor över potentiella handlare vars lager riskerar att tömmas. Amer Sports försäljare länkades till leveranskedjan och får nuautomatiskt larm om produkterna har tagit slut eller är på väg att ta slut på återförsäljarens hyllor. Genom att identifiera välfungerande försäljningskanaler i tid på enskild butiksnivå, kan man säkerställa att det alltid finns varor där dessa efterfrågas.

Om exempelvis de blå sportklockorna som Amer Sports levererar säljer speciellt bra i en sportbutik i Milano, får säljarna och varuleverantörerna veta detta med hjälp av dataplattformen. Säljaren kan kontakta butiken precis i rätt ögonblick och erbjuda fler produkter till försäljning. Den extra försäljning som uppnås på detta sätt ger i ett större perspektiv betydande omsättningsökning. Effektiviseringen av B2B-försäljningen av sportarmbandsur med hjälp av data gav redan under första verksamhetsårets fjärde kvartal den önskade tillväxten med ett par procent..

En oändligt skalbar plattform

Lösningen utvecklades snabbt enligt de bästa lean- och devops-lärorna. Lösningshypotesens efterfrågan testades direkt mot slutkunder.Baserat på användarerfarenheterna genomfördes förändringar vars resultat i sin tur följdes upp med mätningar. När en tillräcklig nivå uppnåddes automatiserades hela lösningen, från dataladdning till upprättande av infrastrukturen.

Under hela projektets gång har man haft lösningens skalbarhet i åtanke. Dataplattformen är inte ”punktformad”, utan ju mer tjänsten utnyttjas, och ju mer data som samlas in, desto bättre prognoser kan den producera. Dagens datautnyttjande är också bara början – ovanpå den nuvarande dataplattformen är det möjligt att i framtiden bygga lösningar som utnyttjar artificiell intelligens och ger kunderna ännu mera personliga tjänster.

Ju mer tjänsten utnyttjas och ju mer data som samlas in till den, desto bättre prognoser kan den producera.

De grova dragen i Amer Sports dataplattform :

 • Genom att lägga både kund- och försäljningsdata på samma plattform fick man ett kraftfullt verktyg för att stödja hanteringen av leveranskedjan och effektivisera försäljningen.
 • Försäljarna känner till återförsäljarnas lagersituation och kan kontakta rätt återförsäljare vid rätt tidpunkt.
 • I lösningen användes Microsoft PowerBI och Azure-molnteknik som ger hela organisationen snabb tillgång till data som är relevant för dem.
 • Plattformen erbjuder obegränsade möjligheter till vidareutveckling, bl.a. för att utnyttja artificiell intelligens och personlig service.

Om exempelvis de blå sportklockorna som Amer Sports levererar säljer speciellt bra i en sportbutik i Milano, får säljarna och varuleverantörerna veta detta med hjälp av dataplattformen.

Nyttan

TIOTALS MILJONER EURO I POTENTIELL EKONOMISK VINST

I prognoser av konsumentefterfrågan finns stor ekonomisk potential om denkan göras med tillräcklig noggrannhet. Amer Sports dataplattform kan förutspå efterfrågan med cirka 90 procents noggrannhet, vilket öppnar för en optimering av produktionen och logistikkedjan som kan ge upp till tiotals miljoner euro i vinst per år. Detta på grund av materialbesparingar, merförsäljning och, färre förlorade affärer som tidigare följde av brist på varor och.

TRANSPARENS OCH SMIDIGHET – LOKALT OCH GLOBALT

Amer Sports datalösning underlättar ekonomiförvaltningens processer och ger transparens för ”self-service BI” med enkel tillgång till information i realtid för hela organisationen. Därmed blir data inte kvar på hårddiskar i huvudkontoret, utan utnyttjas också på den operativa nivån.

”Nu vet vi exakt, på butiksnivå, globalt, hur vi ligger till. Vi kan förutspå försäljning och materialflöden, från råvarubeställning till vår slutkund. Till exempel så har våra försäljningsprognoser för julsäsongen förbättrats och hjälpt oss att planera råvaruinköp och produktionen noggrannare än tidigare. Vi har dessutom lyckats minska materialsvinnet till gagn för miljön,” säger Marko Orenius, från Amer Sports.

EN DATASTYRD VERKSAMHETSKULTUR

För en del organisationer kan det vara svårt och smärtsamt att överge det gamla och anpassa sig till nya arbetssätt. Hos Amer Sports har man dock entusiastisk tagit emot dataanvändningen och de interna processerna har snabbt förändrats till att vara datastyrda på riktigt.

“Business impact är i första hand kulturellt. Tidigare litade man på de lägesrapporter och prognoser som försäljningsorganisationen levererade och där datakällorna varierade mellan länder och team. Nu kan huvudkontoret följa konsumentefterfrågan veckovis med likartad grunddata och styra marknadsförings- och säljverksamheten med mycket snabb reaktionsförmåga. Detta förändrar naturligtvis beteendet i hela organisationen.” Marko Orenius, Director, Digital business platform

Resultat

 • 91 % noggrannhet i prognostisering av kumulativ försäljning.
 • 250 % ökad försäljning för rapporterade produkter.
 • Miljoner euro i besparingar på årliga materialkostnader,
 • 100–200 nya dataanvändare i organisationen (40 x fler användare).
 • 60–90 % noggrannhet i materialflöden till produktionens slutanvändare (beroende på försäljningskanal).
 • 100 miljoner slutkunders behov kan tas i beaktning – tidigare har sikten begränsats till tusentals införsäljningskunder.
 • Effektivisering av ekonomiprocesser och datautnyttjande på operativ nivå – globalt.
 • Bättre kommunikation mellan produktion och försäljning.
 • Mer transparent och smidigare verksamhetskultur (bl.a. är leveranskedjan synlig i realtid för alla från ledningsgrupp till enskild säljare).
 • Effektivare arbetskraft och trivsammare arbetsuppgifter tack vare automatisk och transparent rapportering.

Roller

 • Projektering: Solita, ATK Helsingfors
 • Genomförande: Solita, ATK Helsingfors
 • Fortsatt utveckling och underhåll: Solita