Sanoma

Big data och analys ger utvecklingen av Sanomas webbplatser förnyad styrka

Sanoma är Finlands ledande mediehus med några av Finlands mest besökta webbplatser, exempelvis iltasanomat.fi och Helsingin Sanomats hs.fi. Sanoma vill förbättra sitt erbjudande gentemot konsument- och företagskunder, samt utnyttja data från webbplatserna mer effektivt. Tillsammans med Sanoma byggde Solita en lösning för Big data och analys som i dag stödjer både verksamheten och utvecklingen av dess tjänster.

En miljon finländare besöker och använder varje vecka Sanomas tjänster. Det genererar enorma mängder data som kan berätta om hur tjänsterna används, vilket innehåll som visas och på vilket sätt. Datan är ofta spridd och med traditionella metoder är det både tidskrävande och dyrt att behandla, analysera och utnyttja den.

Verksamheten stöds av en datamängd från Finland populäraste webbtjänster

Det var svårt att få fram övergripande information till stöd för utvecklingen av webbtjänsterna ur den splittrade datamängden. Genom att utnyttja datan bättre kunde konsumenterna erbjudas bättre tjänster och en mer personlig användarupplevelse. För Sanomas företagskunder skapades många nya möjligheter, bland annat i form av riktad marknadsföring.

I tjänsterna uppstår det en ofantlig mängd information om hur konsumenterna använder tjänsterna, vilket innehåll de använder, samt hur.

Vårt samarbete med Solita fungerade väl redan från början. Vi kunde snabbt ta våra första webbtjänster i bruk med den nya analysen. Jag kan redan nu konstatera att big data och analys medför en enorm potential, när man vill agera snabbare, förutspå den kommande utvecklingen och därigenom erbjuda kunderna en bättre tjänst. Data som tidigare var splittrade ger nu rätt informationsunderlag för verksamheten.Pasi Ruhanen, Head of Consumer Data Asset, Sanoma

En big data- och analyslösning som förädlar informationen stegvis

Vi åtog oss att tillsammans med Sanoma börja bygga en ny Big data- och analyslösning för att utnyttja data från de olika tjänsterna. Vi valde den mest lämpliga tekniken, planerade och implementerade lösningen från början till slut i samarbete med Sanomas experter.

Lösningen samlar in, behandlar och analyserar i realtid data som produceras av miljontals besökare i de olika tjänsterna. Ur datamängden analyseras informationens inbördes förhållanden, samtidigt som upprepningar och trender identifieras och används för att utveckla tjänsterna. Processen utförs på ett sätt så att användarna förblir anonyma.

Lösningen gör det möjligt att samla in och analysera enorma datamängder kostnadseffektivt.

Bättre tjänster snabbare

Lösningen gör det möjligt att kostnadseffektivt samla in och analysera enorma mängder data. Den behandlas i ett moln, så att analysen kan ske kontinuerligt och lösningen enkelt skalas efter behov.

Det går nu snabbare att reagera på förändringar i användarnas beteenden och utveckla tjänsterna agilt och flexibelt, baserat på mer kvalitativ och färskare information. Grunden för beslutsfattandet förändras, från insamling av historiska data till utnyttjande av realtidsdata. På Sanoma utnyttjas Big data och analys så att man stegvis expanderar till nya länder och nya webbtjänster.

Sanoma kan nu utveckla sina tjänster så att de svarar bättre mot konsumenternas behov. Till sina företagskunder kan Sanoma erbjuda bättre information om hur de ska nå de kunder som är viktiga för dem.

Resultat

 • Big data- och analyslösning som bearbetar den enorma datamängd som uppstår i Sanomas webbtjänster och stödjer verksamheten.
 • Gör det enklare och snabbare att utveckla tjänster.
 • Beslutsfattandet baseras i allt större utsträckning på realtidsinformation.
 • Snabbare reaktion på förändringar.
 • Det går att erbjuda konsumenterna en personligare användarupplevelse.
 • Företagskunder får bättre möjligheter till riktad marknadsföring.
 • Molntjänst som är enkel att skalanpassa efter behov.

Solitas roll

 • Design
 • Genomförande
 • Fortsatt utveckling och underhåll

Teknik

 • Amazon Web Services

Intresserad? Vänligen kontakta oss

Joni Ojamäki

Director, Analytics

joni.ojamaki@solita.fi

045 1300 269