Internet of Things

Sakernas Internet (Internet of Things, IoT) ger företag enorma möjligheter till digital omvandling, nya affärsmöjligheter och datadrivna tjänster. IoT är ett nätverk av uppkopplade enheter, programvaor och sensorer, vilket gör att man kan samla in och använda data för nya innovativa tjänster och förändrade affärsmodeller. Solita hjälper företag att utveckla IoT-lösningar från arkitektur, design, val av och implementation av teknik, plattformar och molnlösningar. Vi ser till att du får ut maximalt värde ur data med hjälp av avancerade analys- och AI-tjänster.

Solita hjälper företag med design, implementering och underhåll av IoT-lösningar

Vi erbjuder stöd åt era affärsenheter när de ska industrialisera IoT och skapa tjänster eller etablera stödjande funktioner för att påskynda IoT-användningen i er organisation.

 • Affärscase

  • Affärsdesign
  • Servicedesign
  • Organisationsdesign
  • Förändringsledning
  • IoT-strategi
 • Analytiskt – Intelligence of Things

  • AI och maskininlärning
  • Detektering av mönster och anomalier
  • Prediktiv modellering
  • Visuell analys
  • Analys av strömmande data
 • Datadrivet – Information of Things

  • Hantering av information och masterdata
  • Digital tvilling – informations- och kontextuella modeller
  • Styrning av och kvalitet av big data
  • Informationsstandarder
 • Uppkopplat – Integration of Things

  • API-design
  • API-hantering
  • Integreration
  • Integrering av IoT-enheter och enhetshantering
  • Edge-analys
 • Molnet

  • IoT-plattformar
  • Dataplattformar
  • Analys
  • Säkerhet
 • Programvaror

  • Webbprogram
  • Mobilappar
  • API:er
  • Visualiseringar
  • Driftstjänster

Skapa nya innovativa tjänster för dina anställda, partners och kunder

IoT förändrar affärsmodeller och processer. När nästan alla enheter kan anslutas till internet får vi tillgång till enorma mängder data som kan användas för att skapa nya värden och nya affärer. Moderna molntjänster och avancerade IoT plattformar möjliggör snabb och kostnadseffektiv databearbetning och med avancerad analys och AI kan man tillhandahålla nya tjänster till medarbetare, partners och kunder.

Det utvecklas intressanta affärscase inom IoT, till exempel inom tillverkningsindustrin, där man effektiviserar driften och ökar produktiviteten i hela värdekedjan. Fjärrövervakning av maskiner ger möjlighet att bygga lösningar för förebyggande underhåll som minskar oplanerade driftstopp och därmed förbättrar avkastningen på maskin investeringarna.

Vill du veta mer?
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!