Integrationstjänster

Digitaliseringen ökar behovet av integration. Kapacitet och arkitektur anpassad för integration är viktiga områden för företag. Utvecklingen av e-handel och e-tjänster är beroende av ett flexibelt, digitalt ”service-lager” som kombinerar olika backend-system. Service-lagret består av en strukturerad systemarkitektur och service-orienterade integrationslösningar. Det hjälper till att ta tillvara på den ständigt ökande mängden information, big data och analysverktyg, vilket öppnar för kedjor av digitala tjänster som sträcker sig bortom en viss organisations ramar. Du kan utvidga din verksamhet, erbjuda nya och förbättrade tjänster för dina kunder och partners samt reagera snabbare på förändringar. Mobila tjänster och molntjänster blir lättare att integrera i mixen.

Solitas integrationstjänster

Tillsammans med Solitas integrationsexperter kan du bygga service-orienterade integrationslösningar som stödjer din affärsverksamhet och dina digitala tjänster. Vi hjälper dig längs hela vägen, från den första färdplanen och arkitekturdesign till genomförandet av integrationen och hanteringen av integrationsservicetjänster, inklusive support och underhåll. Vi tar hand om helheten och arbetar flexibelt kring ditt företags behov. Vår expertis omfattar flera affärsområden och integrationsplattformar, inklusive Azure, Dell BoomiMuleSoft Anypoint, Oracle SOA Suite och OSB, Microsoft BizTalk Server och IBM Message Broker.

 • Konsultation

  Konsultation och utveckling av integrationsarkitektur och hantering

  • Koncept
  • Färdplaner
  • Servicekanal och arkitekturdesign (teknisk samt referens)
  • Processförklaringar
  • Integrationsplattformar, implementering samt rapport- och gränssnittsdesign
 • Hantering

  Planering och utveckling av integrationsarkitekturhantering och ”ICC as a service”

  • Integrationspraktiker
  • Integrationsmanualer och metoder
  • Hantering/drift och underhåll av integrationsservicecenter
 • Implementering

  Utveckling och implementering av integrationer och API:er

  • Integration, kombinerad applikations- och API-implementering
  • Integrations- och gränssnittsapplikationer
  • Integrationstestning
  • Implementering
 • Underhåll

  Underhåll, support och drift av integrationstjänster

  • Supporttjänster
  • Expert Service Desk
  • Småskalig utveckling
Integrationsguide

Vill du veta mer?
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!