Integration

Digitaliseringen öker integrationsbehovet av information. Integration spelar en avgörande roll när det gäller att skapa digitala tjänster och förbättra företagets nätverk och ekosystem av kunder och partners. Integration gör den informationscentrerade tjänsteutvecklingen mer flexibel, snabbare och det är enklare att använda data från olika källor, inte bara inom den egna organisationen utan även med partners eller leverantörer. Med en väldesignad integrationsarkitektur och moderna integrationslösningar kan företaget agera snabbare på förändringar i affärsbehov, förbättra effektiviteten i verksamheten och erbjuda nya mervärdestjänster till kunder.

Tillsammans med Solitas integrationsexperter kan ni bygga integrationslösningar som stödjer er affärsverksamhet och era digitala tjänster. Vi hjälper er längs hela vägen, från integrationsstrategi och arkitektur, design till genomförandet av integrationer och hanteringen av servicetjänster rörande integration, såsom support och underhåll. Vi tar hand om helheten och arbetar flexibelt kring ert företags behov. Vår expertis omfattar flera affärsområden och integrationsplattformar, inklusive Microsoft Azure, Boomi, MuleSoft Anypoint och SoftwareAG webMethods.

Våra tjänster

 • Konsultation

  Konsultation och utveckling av integrationsarkitektur och strategi

  • Integration och API-strategi
  • Koncept och road maps
  • Design av referensarkitektur, moln, lokala lösningar och hybridlösningar
  • Utvärdering och inköp av plattformar
 • Plattformsetablering

  Arkitekturdesign och etablering av en integrationsförmåga , inklusive stöd till organisation, processer och verktyg

  • Design, installation och konfiguration av plattforms arkitektur
  • Best praxis för integration
  • Handböcker, manualer och metoder för integration
  • Automatisering av viktiga processer, som CI/CD
 • Implementering

  Utveckling och implementering av integrationer och API:er

  • Integration och API-design
  • Integration och API-implementering
  • Integrationstestning
 • Löpande tjänster

  Underhåll, support och drift av integrationslösningar

  • Supporttjänster
  • Expertservicetjänst
  • Integrations kompetenscenter som en tjänst

Azure integrationstjänster

I takt med att fler företag väljer att lägga hela eller delar av sin infrastruktur i molnet ökar behoven av integration av system och applikationer. Ett naturligt steg för många av dessa organisationer är att bygga sina integrations- och API-lösningar med de komponenter som molnet erbjuder, snarare än att köpa en färdig integrationsplattform. Det finns både för- och nackdelar med en sådan strategi och vi är experter på att guida våra kunder i vägvalet.

Solitas integrationsexperter har erfarenhet av utveckla så kallade cloud native API- och integrationsplattformar i så väl Azure som GCP och AWS. Vi har hjälpt flertalet kunder etablera en cloud native plattform samt byggt integrationer och APIer i dessa. Utmaningarna för organisationer som väljer att bygga på molnteknik är gemensamma. Under åren har vi baserat på denna erfarenhet tagit fram ett antal acceleratorer, mallar och best practises som fungerar som en grund från vilken plattformen kan etableras samt som ett stöd under plattformens och lösningarna livscykel. Med andra ord säkerställer vi att ni inte behöver börja från ett blankt papper.

Vi kan hjälper er med allt från förstudie, till arkitektur, etablering, utveckling samt förvaltning av er cloud native platform.

Vill du veta mer?
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!
Integrationsguide