Innovation och nya affärsmöjligheter

Säkra din affärsverksamhet i en föränderlig värld

Nyckeln till framgång – din förmåga att återuppfinna

Föränderliga affärsmiljöer och värdenätverk som rubbas i grunden tvingar etablerade företag att förnya sig i en helt ny takt. Välkommen till en era där det är företagen som styr över affärsmodellernas livslängd!

Din innovationsdrivkraft kan vara baserad på hållbarhet, på värdeströmmar som har tagit en ny riktning eller på din egen ambition att framtidssäkra verksamheten på lång sikt. Oavsett vilket har du tagit itu med en av de svåraste uppgifterna i varje affärsverksamhet: att bryta dominansen hos befintliga vinstdrivare och skapa nya i motsvarande skala.

Vad vill du uppnå?

 • Nya affärsprojekt

  Ambitionen är att utforska möjligheter vid innovationshorisonten och hitta nya källor till intäkter och tillväxt.

 • Innovationsstyrka

  Målet är att förkorta tiden till intäkt, bygga innovationsmuskler och etablera innovationshantering i den omfattning som krävs.

 • Förnya kärnan

  En transformationsresa för att t.ex. bli datadriven och förnya affärsmodeller med data och AI.

Mångsidig organisation

En förutsättning för framgång är att det nya och det befintliga kan samexistera och ge varandra näring. Det är självklart, men de flesta får ändå inte till det. En vanlig orsak är att den mänskliga faktorn lämnas utanför ekvationen. Företag spanar mot innovationshorisonter och utnyttjar befintliga affärsmodeller. Men de människor som faktiskt gör jobbet kan ha de mest skilda attityder. Ha det i åtanke så går det lättare.

Arbeta tillsammans?

Vi hjälper organisationer att utnyttja sin kreativa potential och omsätta den i handling på alla nivåer. Det gör vi genom att skapa skräddarsydda praktiska program, från rundabordssamtal på chefsnivå till talangprogram och nya organisatoriska upplägg.

 • TRANSFORMATIONSRESA

  • Ledarskap och tillväxtgrupper: innovation för företagsledare
  • Affärsagilitet i teori och praktik
  • Transformationsdokument och (om)paketering av visioner: från strategi till taktik
 • SKRÄDDARSYDDA PROGRAM

  • Riskprogram och interna startups
  • Designtänkande och dataakademier
  • Innovationsredovisning och riskhantering
  • Skräddarsydda talangprogram som kombinerar data, design och agilitet
 • NYA STRUKTURER

  • Portföljlösningar och utvecklingsramverk
  • Skalade utvecklingsmodeller och affärsagilitet
  • Organisation och funktioner för innovation
  • Kompetenscentra: T.ex. datadriven affärsutveckling

Vill du veta mer? Kontakta oss!

 • Tillsammans arbetar vi mot den förändring ni eftersträvar.

 • Vår roll kan vara mångfasetterad! Kanske agerar vi dina resurser med operativt ansvar i projektet, eller så coachar och vägleder vi dig i arbetet. I vissa fall arbetar vi i temporära interimsuppdrag i syfte att initiera förändringen. Men du sitter alltid i förarsätet och allokerar rätt resurser för uppdraget. Resten adderar vi.