Friends of Solita partnernätverk

Solita är ett företag som jobbar med digital transformation som drivs av data och mänsklig expertis. Vi skapar kultur, tjänster och tekniklösningar som förnyar affärsverksamheter och förändrar samhället till det bättre. Solita jobbar för att skapa nya tjänster, teknologilösningar och arbetssätt som förnyar företag och hela vårt samhälle.

Vår växande kundbas med varierande branscher och teknologival kräver ett sömlöst samarbete med våra underkonsulter i vårt partnernätverk. Därför har vi lanserat Solitas partnerkoncept, det som vi kallar Friends of Solita. Vi samarbetar både med enmansbolag, fåmansbolag och större konsultföretag inom IT.

Vårt mål är att ständigt kunna erbjuda bättre service och tjänster till våra kunder. Vi söker därför alltid efter fler underkonsulter till vårt partnernätverk. Vi söker uppdragskonsulter som verkar inom vårt expertisområde, men även uppdragskonsulter som kan bredda vårt erbjudande.

Solita erbjuder sina partners tillträde till ett brett utbud av projekt inom olika branscher, där vi tillsammans samarbetar inom design, utveckling och leverans av lösning till kund. Gemensamt för alla projekt, är att vi jobbar med moderna teknologier, plattformar och moderna arbetssätt.

En Friends of Solita partner komplimenterar vår expertis, och vill jobbatätt med våra konsulter och kunder för att skapa den bästa lösningen. På Solita, jobbar vi för att skapa nöjda kundrelationer, och att vi gör enverklig skillnad för våra kunder genom de lösningar vi bygger. In English Friends of Solita.

Vill du gå med i Friends of Solita?

För att bli en av oss, registrera dig i vårt partnernätverk! I registreringen har du möjlighet att berätta lite mer om ert expertisområde och vilka tjänster ni skulle vilja erbjuda. Det är gratis att vara med i nätverket och du förbinder dig inte till något.

Välkommen till vårt partnernätverk!

Intresserad? För mer information kontakta oss!

Linda Borelius

SVP, Data, Sweden

[email protected]

+46 768 882 824