31 mars 2022Nyhet

Från Norden ut i världen – Solitas unika SaaS-plattform går på export

Teknik-, data- och designföretaget Solita satsar på en egen SaaS-plattform och inrättar den nya enheten Agile Data Engine. Bolagets unika produkt är en automatiserad DataOps-plattform för kontinuerlig utveckling och drift av molndatalager. Nu siktar man på internationell expansion.

Solita har utvecklat sitt verktyg DataOps tillsammans med storföretag och offentlig sektor i över fem år – nu vill man exportera produkten Agile Data Engine (ADE) på den globala marknaden. Produkten används redan idag av sex av de tio största börsbolagen i Finland. Bland kunderna finns till exempel Business Finland, DNA, Fortum, Ponsse och S-Gruppen. Utöver de finländska företagen är också företag från Norden och övriga Europa kunder, bland annat svenska ISS och Skandia.

”Vårt viktigaste mål är att hjälpa företag att snabbare dra nytta av sina investeringar inom datalösningar. Företagen har redan stor förståelse för värdet av data, men det viktigaste just nu är snabbhet och smidighet – det kan gå månader innan det tydligt går att påvisa värdet för företagens affärsverksamhet. ADE fungerar som raketbränsle för dataprojekt – produkten är lätt att ta i bruk och är en verksamhetsmodell för snabbare, mer automatiserat och effektivare utnyttjande av data,” säger Ossi Lindroos, CEO Solita Group.

Storföretagen föredrar DataOps-plattformen

ADE har skapats som en cloud native low-code-plattform, som automatiserar utvecklingen och driften av datalager, vilket möjliggör kontinuerlig leverans av data som ständigt flödar in. Det som gör produkten unik är att den är heltäckande – den kombinerar nödvändiga egenskaper och automatiserar åtgärder man annars hade behövt bygga upp separat.

“Vi ser redan att det finns en enorm efterfrågan på Agile Data Engines DataOps-plattform, både bland Solitas kunder och utanför Norden. Utöver att vi vill stödja kontinuiteten i och den ständiga utvecklingen av våra kunders affärsverksamhet, vill vi samtidigt sänka tröskeln för färskare dataproffs att kunna utveckla datalösningar i världsklass, genom att erbjuda dem de bästa verktygen som stöd i det dagliga arbetet”, säger Pasi Jalonen, ansvarig för Agile Data Engine-verksamheten.

Produkten är kompatibel med molnmiljöerna AWS, Microsoft Azure och Google Cloud och stöder databasteknikerna Snowflake, Amazon Redshift, Azure Synapse SQL, Azure SQL Database och Google BigQuery.

Mer information:
Ossi Lindroos, CEO, Solita Group tfn +358 40 750 7637, [email protected]
Pasi Jalonen, Director Agile Data Engine, Solita tfn +358 40 584 4076, [email protected]
Johan Thyblad, CEO, Solita AB, tfn +46 70 673 10 08, [email protected]

Solita är ett nordiskt konsultföretag som hjälper företag att skapa värde utifrån data. Solita erbjuder konsulttjänster kopplade till datastrategi och tjänstedesign, byggandet av nya dataplattformar, artificiell intelligens, analysverktyg och molntjänster. Solita grundades 1996 och har 1300 anställda i Sverige, Finland, Danmark, Estland, Tyskland och Belgien. www.solita.se

 

Agile Data Engine (ADE) är en automatiserad DataOps-plattform för ständig utveckling och drift av molndatalager. Plattformen har utvecklats av teknikföretaget Solita. Agile Data Engine säkerställer datalösningarnas funktionsförmåga redan från början och bidrar till att anpassa dem till den ständigt föränderliga omvärlden.

Författare

Solita