24 augusti 2018Nyhet

Fler än 300 av Solitas anställda blir delägare

Tidigare under våren blev det internationella riskkapitalbolaget Apax Digital Fund huvudägare i det nordiska företaget Solita, som erbjuder konsulttjänster kopplade till digital transformation. Nu har fler än 300 av Solitas anställda blivit delägare, för att accelerera det snabbväxande företagets internationalisering.

Solita är ett av Nordens ledande företag inom konsulttjänster kopplade till digital transformation. Efter att riskkapitalbolaget Apax Digital tidigare i år förvärvade en majoritet i bolaget har de anställda nu erbjudits att bli delägare. Erbjudandet till hela personalen är till sin omfattning unikt för ett riskkapitalbolag som Apax Digital och det största motsvarande arrangemanget under Apax Digitals historia. Det ursprungliga målet att få 100 anställda att vilja bli delägare överträffades med råge då över 300 anställda tackade ja till erbjudandet.

”Alla våra framgångar utgår från våra anställda. Vi ville erbjuda vår personal en ytterligare möjlighet att ta del av företagets tillväxt och diskuterade frågan om delägarskap med Apax redan när företagsköpet förbereddes. Det är fantastiskt att en så stor del av våra anställda ville engagera sig på detta sätt. Tillsammans vill vi bygga ett framgångsrikt företag som vi alla kan vara stolta över. Vår passion att tillsammans åstadkomma förändring är nyckeln till framgång”, säger Jari Niska, vd på Solita.

”Vi är glada över att så många på Solita har valt att vara en del av det här spännande nya kapitlet i företagets utveckling. Deras beslut att själva investera i företaget reflekterar vår gemensamma tillförsikt gällande Solitas framtid”, säger Marcelo Gigliani och Mark Beith på Apax Digital.

Solita omsättning har nära tredubblats under de senaste fem åren och Solita sysselsätter redan 700 experter inom strategisk konsultation, tjänstedesign, digitala tjänster, AI och analys samt molntjänster i Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Tallinn och Stockholm. Bland Solitas kunder återfinns Assa Abloy, Amer Sports, DNA, Finnair, Fortum, Metso och finska Trafikverket.

Solita fortsätter sin expansion och rekryterar för närvarande bland annat specialister inom programutveckling, data, tjänstedesign, molnteknik och integrationer.

För mer information, vänligen kontakta:
Petronella Posti, chef Solita Skandinavien
[email protected], tfn +46 766 433 600

Om Solita
Solita är ett konsultföretag som specialiserar sig på att hjälpa företag och organisationer i sin digitala transformation. Företaget erbjuder konsulttjänster kopplade till servicedesign, datahantering, artificiell intelligens, analysverktyg och molntjänster. Solita grundades 1996 och har i dag 700 anställda i Stockholm, Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg och Tallinn.

Författare

Solita