Evenemang

Webinar: Trygga din verksamhet genom att ta kontroll över din digitala närvaro

Tid: 28 augusti 2020
Plats: WebinarAnmäl dig

Enligt Gartner har hela 80% av alla europeiska bolag upplevt olika typer av säkerhetsincidenter. Samtidigt anser hela 50% av alla VD:ar på dessa bolag att deras verksamhet inte är anpassad för att klara dessa nya och växande hot.

De accelererande problemen med IT-säkerhet driver kostnader och ökade affärsrisker. Ju längre tid det tar att identifiera och åtgärda säkerhetsproblem desto större blir kostnaderna och konsekvenserna.

Solita har utvecklat en ny metod för att hantera dessa utmaningar. Lösningen baseras på en kombination av automatisk scanning av din digitala närvaro i kombination med ett system som ger tidiga varningar då problem uppstår. Detta ger dig en förståelse för exakt vad andra kan se om dig och vilka åtgärdsplaner som behövs. Med hjälp av tidiga varningarna kan säkerhetsexperter från Solita skapa snabba åtgärdsplaner.

Under detta webinar inspelning får du lära dig:

  • Vilka IT-säkerhetsrisker du måste skydda din verksamhet från
  • En ny metod för hur dessa risker kan hanteras
  • Hur du förbättrar IT-säkerheten med minskade kostnader och affärsrisk

Webinariet äger rum den 28 augusti kl. 09:00 under ledning av Miika Heini, Product Manager för Solita WhiteHat. Miika har mer än 10 års erfarenhet av att implementera IT-säkerhetstjänster hos stora Nordiska verksamheter (webinariet genomförs på engelska).