Evenemang

Webinar: Data Catalogs – nästa steg för att skapa en datadriven verksamhet

Tid: 25 juni 2020
Plats: WebinarAnmäl dig

Data Catalogs - nästa steg mot en datadriven verksamhet

Den stora uppmärksamheten kring Data Catalogs är befogad. Många organisationer investerar i att skapa lösningar för att bli mer datadrivna med fokus på att tillgängliggöra information på användarnas villkor, införa machine learning för ökad effektivitet, att skapa ett starkare erbjudande och förbättra kundupplevelsen.

Utmaningarna med att data fortfarande finns lagrat i isolerade öar är dock stora. Verksamhetens möjligheter att skapa affärsvärde av data går trögt och data tillgängliggörs inte på det sätt som behövs.

Data Catalogs är lösningen på stora delar av dessa utmaningar genom att strukturera och tillgängliggöra data på en helt ny nivå. Data blir en tillgång för alla inom hela verksamheten.

Solita har stor erfarenhet av att implementera ledande lösningar för Data Catalogs i datadriva organisationer. Missa inte den första delen i vår webinarieserie den 25 juni 09.00 under ledning av Lasse Girs och Anssi Tikka (webinariet genomförs på engelska).

Du får lära dig:

  • Varför Data Catalogs är ”det nya svarta” inom data management?
  • Hur vet jag om vår organisation ska investera i Data Catalogs?
  • Vilken typ av lösningar för Data Catalogs bör vi satsa på?

Lasse är Data Catalog experten som är med och inför lösningar för flera stora Nordiska datadrivna verksamheter. Anssi arbetar med ta fram lösningar för hur organisationer ska bli mer datadrivna och hur Data Catalogs är en viktig del i den strategin. Nästkommande webinar kommer att genomföras under september. Vi kommer då fokusera på våra lärdomar från riktiga implementationer och hur du själv planerar för att införa Data Catalogs.

Click here to learn more in English.