Utbildningsprogram

Certifierad Data Scientist

20 oktober 2022, Online samt på F7 möten & konferens i Stockholm

Data scientist utgör en nyckelfunktion i den moderna datadrivna organisationen. I denna roll krävs en bred kompetens inom en rad områden, du måste kunna leverera trovärdiga analyser såväl som att sprida kunskaperna internt för en publik med blandad bakgrund. Vid sidan av programmeringskunskaper och en förmåga att kommunicera och presentera krävs erfarenheter av Machine Learning, Deep Learning och visualisering.

Allt detta har du möjlighet att lära dig i ett gediget program inom AI & Data Science som vi erbjuder i samarbete med Dataföreningen. Vi ger dig de verktyg du behöver för att hjälpa verksamheten svara på den digitala utvecklingen och öka sina konkurrensfördelar. Under programmet lär vi dig dessutom förstå olika typer av affärsverksamheter och hur du presenterar analysresultat för olika målgrupper. Du får fördjupa dina kunskaper i programmering vilket ger dig en stor flexibilitet i ditt analytiska arbete.

"Bygg förmågan att inkludera AI & Data Science som en självklar del av kärnverksamheten."

Format: 14-dagarsprogram

Under programmet träffas vi under totalt 14 dagar med start den 20 oktober 2022. Undervisningen sker online eller på F7 möten & konferens i Stockholm.

Jag vill veta mer!

Pris SEK 109 500,00 exkl. moms.

Intresseanmälan

Syfte

Utbildningen består av olika fördjupningsområden som bildar en helhet för dig som vill:

  • Hitta nya möjligheter med hjälp av AI och Data Science
  • Applicera Machine Learning- och Deep Learning-metoder
  • Programmera och därmed ha förmågan att analysera vilket data som helst
  • Översätta data till insikt
  • Visualisera och presentera dina resultat på ett trovärdigt sätt
  • Utnyttja data och analys för innovation

Certifiering

Programmet avslutas med en dag då alla deltagare presenterar det case de arbetat med under utbildningen. Det case som ska göras är i grunden gemensamt för alla deltagare, det är alltså inget man själv väljer. För att bli godkänd på certifieringen krävs aktiv närvaro på samtliga kursdagar samt godkänt resultat på caset.

Delta på distans

När det inte passar att vara med i klassrummet kan du delta på våra utbildningar på distans med samma känsla som om du vore på plats. Våra hybrida klassrum är utrustade med den senaste tekniken för att kunna användas för utbildningar med deltagare på plats och på distans, samtidigt. Som kursdeltagare online kan du vara med i diskussioner, workshops och gruppövningar precis som om du är i klassrummet.

Sagt av tidigare deltagare

”Jag har med hjälp av kursen lyft vår kunskap och fått en ökad förståelse för området. Det har också gett mig en bra helhetsbild över området med allt från hantering av olika datakällor till att presentera budskap.”

”Vi är supernöjda med alla externa och interna talare som har ingått i programmet. Vi uppskattar också att kursen är så strukturerad att det varit väldigt tydligt att följa den röda tråden.”

”Jag har tyckt att kursen har varit extremt välplanerat in i minsta detalj, kursen har tagit upp vad jag uppfattar som den absoluta essensen av vad en data scientist bör kunna, både praktiskt och teoretiskt. Allt från hur man tillgängliggör data, vilka tekniska lösningar som möjliggör bra datainsamling och struktur av insamlad data, till kärnan – analysbiten – som ni både förklarar översiktligt och ”enkelt” men också med djupare genomgångar av avancerade modeller inkluderat både för och nackdelar mellan alla val man kan göra.

Till sist så syr ni ihop påsen med innehåll avseende visualisering och presentation. I princip alla föreläsningar har föredragits av extremt proffsiga föreläsare som har upplevts väldigt kunniga och angelägna om att överföra sin kunskap. Så för att sammanfatta, bullseye”

Jag vill ha mer information!

Kontakta oss