Evenemang

Radar Summit 2018

13 november 2018, Stockholm

Solita kommer att närvara vid Radar Summit i Stockholm den 13:e november 2018. Kom och träffa oss på plats!

Radar Summit är Nordens största mötesplats för IT beslutsfattare, leverantörer och andra intressenter.

Radar Summit 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm, tar fasta på de trender som har störst påverkan lokalt på svenska IT-verksamheter. Under dagen kommer de utmaningar, trender och möjligheter som kommer att ha störst påverkan på IT ekosystemet under 2018 att belysas och diskuteras.

Radar Summit ger verktygen och skapar dialog runt de viktigaste utvecklingsområdena, de viktigaste trenderna samt de nya affärsmöjligheterna som skapas genom ny teknik och nya tjänster 2019.

Radar har identifierat 3 nyckelområden där det finns trender och utmaningar som kommer att ha störst lokal påverkan under 2019. Under dagen kommer dessa att belysas ur flera olika vinklar och vi kommer att få ta del av kundcase, erfarenheter och möjligheter att i dialog driva egna frågeställningar djupare under dagen.

Fokusområden:

  • Industrialiseringen av IT: Nya sätt att producera och leverera IT på till högre effekt och värde. Innehåller intressanta områden som globala molnfabriker och lokala molntjänster, ny effekthemtagning inom outsourcad IT, möjligheter med “allt som tjänst” mm.
  • Innovation genom IT: Möjligheter med teknik av exponentiell och disrupt karaktär. områden Artificiell Intelligens, Blockchain samt IoT och dess olika digitaliserings tillämpningar och möjligheter. Innehåller bl.a Artificiell Intelligens, Blockchain samt IoT och dess olika digitaliserings tillämpningar och möjligheter
  • Cybersecurity: Inom säkerhet är intressanta områden cybersäkerhet och informationssäkerhet men också regulatoriska frågor.

Kom och träffa Solita på Radar Summit! Ta chansen att diskutera datahantering i molnet, artificiell intelligens, IoT och mycket mer med ett team av ledande experter i Norden.

Läs mer och anmäl dig