Evenemang

Forum Jämställdhet 2020

Tid: 6 februari 2020
Plats: Elmia, Jönköping

Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens 5-6 februari i Jönköping som samlar ihop chefer, förtroendevalda och experter från offentlig och privat sektor. Forum Jämställdhet lyfter många olika jämställdhetsfrågor. Programmet utgår från jämställdhetsintegrering som är den strategi som Sverige och världen har valt för att nå ett jämställt samhälle.

Solita är stolt över att vårt arbete med att främja jämställt föräldraskap har blivit uppmärksammat av Forum Jämställdhet och därmed vår Sverige VD Petronella Posti har blivit bjuden till att delta i en paneldiskussion på torsdag 6.februari kl 11:00 om ”Jämställdhet löser kompetensförsörjningen i mansdominerade branschen”.

Samma dag kl 13:00 kommer Petronella även hålla en metodverkstad om ”Attraktiv arbetsgivare: Investera i dina anställdas föräldraskap” för att berätta hur och varför arbetsgivare bör agera kopplat till sina anställdas föräldraledighet för att säkra och utveckla företagets kompetensförsörjning.