Evenemang

Almedalen

Tid: 2 juli 2019
Plats: Almedalen, Veckans Affärer-scen

Första veckan i juli är det dags för Almedalsveckan i Visby. Veckan då opinionsbildare, politiker, näringslivsprofiler och personer med hjärtefrågor träffas för att diskutera samhällsaktuella frågor. För första gången kommer Solita finnas på plats tillsammans med våra vänner FEN (Female Engineering Network) och FTIP. Vi kommer medverka på Veckans Affärers scensamtal i Almedalen den 2.juli kl 14:30-15:15 och prata om det dolda glastaket.

I flera studier och forskning, påvisas det gång på gång bristen i jämställdhet mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden och i karriärutvecklingen. Kvinnor har i högre utsträckning en längre eftergymnasial utbildning, men ändå 30 % mindre i årsinkomst mot lika utbildade män. En löneskillnad som kan ses mellan kvinnor och män i flera situationer, bortsett från utbildningsnivå.

Vad finns det då för variabler som påverkar den här utvecklingen, vad är det som gör att kvinnor tappar i löneutvecklingen mot lika utbildade män? Kan det vara så enkelt som ”de naturliga” skillnaderna: Vad händer med kvinnors karriärutveckling när de blir mammor egentligen? Det är det som är Det Dolda Glastaket.

Att bara belysa ett problem löser dock ingenting. Vi vill också presentera en lösning. Genom att investera och ta till vara på de föräldralediga gynnar det företaget, skapar mer lojala anställda som presterar bättre vilket i sin tur fordrar industrin. En lösning är heller inte särskild komplicerad, med tio konkreta kapitel i vår handbok ”Investera i dina anställdas föräldraskap – En handbok för en mer jämställd arbetsplats” kan såväl du som anställd eller chef enkelt guidas igenom hur föräldraledigheten kan bli mer jämställd. Handboken är en del i kampanjen som kommer att presenteras under Almedalsveckan, där vi bakom kampanjen kommer äntra Veckans Affärers scen och tillsammans diskutera lösningen på det dolda glastaket.

Anställda är en värdefull investering att värna om menar Petronella Posti, Direktör på Solita Scandinavien

Solita är ett starkt värderingsbaserat företag med stort fokus på företagskulturen. All verksamhet och interaktion mellan anställda bygger på grundvärderingarna passion, mod, att bry sig om, och att alla får vara sig själva.

Värderingarna sträcker sig även till hur vi ser på föräldraledighet. Varje anställd hanteras som en mycket värdefull investering, och att få barn är en naturlig del av livet som arbetsgivare ska ta hänsyn till. Istället för att isolera sina anställda under (och möjligen redan innan) föräldraledigheten ska man fokusera på att hålla dem nära till organisationen och säkerställa att de återvänder till arbetet med up-to-date kunskaper och motivation. Att kämpa mot churn är en av de viktigaste sakerna då vi pratar om kunder, och samma tänk borde användas då det gäller medarbetare. Vi på Solita har en tydlig plan och en to-do lista båda för anställda som ska gå på föräldraledighet och för chefer, för att säkerställa bådas behov och önskemål innan, under och efter föräldraledigheten, samt ett mentorskapsprogram under föräldraledigheten.

Vi hoppas att ses i Almedalen och att denna kampanj inspirerar flera företag att ansluta till diskussionen!