17 juni 2022Nyhet

Digital konvergens nödvändig för affärstillväxt

Ju mer teknik och digitala lösningar som en organisation har, desto större blir behovet av att få de olika teknologierna att samverka – det som kallas digital konvergens.

– När man har ett helhetsperspektiv på tekniken och förstår dess sammanhang i affären öppnar det upp för nya möjligheter och för ökad tillväxt, säger Carl Tivelius, marknadsansvarig på Solita i Sverige.

De senaste åren har vi sett en explosionsartad utveckling av teknologier; antalet system ökar och behovet av systemsamverkan blir bara större och större. I kombination med en exponentiellt ökande mängd data blir situationen ofta komplex.

Att bli digitalt konvergent öppnar upp för en rad nya möjligheter för såväl företag som deras kunder – men samtidigt kräver en lyckad digital transformation mer än högteknologiska system. För att på ett framgångsrikt sätt expandera och framtidssäkra en verksamhet krävs kunskap, syfte och en tydlig strategi.

– Digitaliseringens löfte är effektivisering och affärstillväxt, men om du satsar på en för snäv teknikdriven utveckling utan att ha en tydlig koppling till affärsstrategin kommer löftet inte att uppnås, menar Carl Tivelius.

– IT-avdelningen behöver facilitera fram möjligheter med de data och den teknik som finns att tillgå. Vad kan det ge för affärsvärde? Jag tror att en del av deras framtida roll kommer vara facilitering och guiding av verksamhetsutveckling.

Digital konvergens – nödvändig för affärstillväxt

Behovet av accelererad tillväxt och ökad effektivisering hos företagen driver på digital konvergens förklarar Frida Carling, som leder dataenheten på Solita.

– På Solita har vi samlat all den kunskap som behövs för hur ökad digital konvergens kan skapa värde. Vi tar ansvar för att hjälpa kunden på hela resan; allt från att effektivisera IT-landskapet, till att skala digitala lösningar samt skapa accelererad tillväxt. Den mänskliga aspekten är viktig i transformationen. Hur får man med hela organisationen? Sedan är många nystartade företag redan digital natives och i Sverige ligger vi i framkant. Det ger andra förutsättningar för digital konvergens. I ett tech-bolag som byggts upp under en tid då data varit självklart kommer den digitala konvergensen av sig självt.

Centralt när man talar om digital konvergens är hanteringen av data – och i synnerhet vilken data som är viktig. Dataflödet kommer bara fortsätta att öka och precis som med all information är den aldrig så värdefull som i rätt sammanhang. Frida Carling belyser vikten av att betrakta data som ett medel, snarare än ett mål.

– Att jobba med data är inget självändamål – det är ett verktyg för att uppnå det man vill uppnå med sin affär.

– Vinnaren är den som förstår hur digital teknologi skall samverka och hur den rätt använd kan leda till ökad tillväxt och ökad effektivitet för företaget, fyller Carl Tivelius i.

This article was originally published in DI Digital on 21 March 2022.

Would you like to dive deeper into the importance of digital convergence? Watch our Solita Summit 2022 annual event recording and learn how to navigate the ever changing tech landscape and ways to harness the power of digital convergence.

Författare

Solita