16.10.2019Nyhet

Den nya tjänsten Solita WhiteHat hjälper företag täppa till informationsläckor på nätet

Solita WhiteHat cyber security service

Konsultföretaget Solita lanserar nu WhiteHat™, en tjänst som hjälper företag och organisationer att kartlägga och analysera säkerhetshot som kräver åtgärder.

Den nya tjänsten Solita WhiteHat hjälper företags egna experter på dataintrång att automatisera och påskynda identifieringen och rapporteringen av sårbarheter. Tjänsten registrerar och analyserar all typ av information som kan hittas om företaget på nätet, inklusive webbtjänster och e-postadresser. Resultaten rapporteras i en överskådlig vy.

Solita WhiteHat hjälper exempelvis till att hitta informationsläckor genom att lista e-postadresser, subnätkoder, dokument och serveruppgifter med företagets namn, samt genom att på individnivå specificera användaruppgifter som hackats i samband med kända dataintrång som lett till att lösenordet inte längre är säkert. Tjänsten gör en bedömning av hur kritiska observationerna är och varnar automatiskt om nya upptäckter.

Dataradar dygnet runt för snabbare reaktion på säkerhetshot

Internet har blivit en allt mer kritisk del av såväl företagens och organisationernas verksamhet som människors privatliv. Med exponentiellt ökande informationsmängder och användarvolymer ökar också de direkta attackerna mot tjänsterna, liksom oavsiktliga informationsläckage.

– Tjänsten skapades efter önskemål från våra kunder. En ständig, manuell uppföljning av hela internet är i praktiken inte möjlig i vardagen och det kan vara svårt att hitta väsentlig information gällande företaget. Tjänsten Solita WhiteHat underlättar för företagen att automatisera det arbetsintensiva insamlandet av information, reagera snabbare än tidigare på hot och fokusera åtgärderna på att förebygga de mest kritiska informationsläckorna, berättar Jari Jolula, chef för Solitas molntjänster.

Tjänsten lämpar sig för företag och organisationer oberoende av storlek och bransch. Först ut att ta tjänsten i bruk bland Solitas kunder var Skanska och NEOT. Det går enkelt och snabbt att ta den månatligen fakturerade SaaS-tjänsten i bruk och den kräver varken ett projekt eller resurser för underhåll. Tjänsten är baserad i AWS-molnet och riktar sig speciellt till företagens IT-avdelningar som ofta har begränsade resurser. Solita tillhandahåller också mer omfattande konsulttjänster inom datasäkerhet.

Hackarnas metoder förebygger säkerhetshot

– I Sverige finns många duktiga datasäkerhetsexperter och det är bra att allt fler företag har lärt sig att utnyttja till exempel bug bounty-sårbarhetsprogram, där experterna söker efter sårbarheter med tillstånd. Solita WhiteHat hjälper till att automatisera informationssökningen med hjälp av hacker-metoder, berättar Solitas datasäkerhetsexpert Iiro Uusitalo. För sitt datasäkerhetsarbete har Uusitalo blandannat fått utmärkelsen Vägvisare för informationssäkerhet 2018 som beviljas av Cybersäkerhetscentralen vid Kommunikationsverket i Finland.

Namnet på tjänsten Solita WhiteHat kommer från det engelska begreppet white hat hacking, det vill säga en hackare med hederligt uppsåt, Begreppet används om datasäkerhetsexperter som hjälper till att förbättra säkerheten för företags och organisationers system och tjänster genom att utnyttja hackerverktyg och -teknik för att hitta sårbarheter, oftast med ägarens tillstånd. Om brottsliga dataintrång eller så kallad ”cracking” används allmänt termen black hat hacking. Läs mer om tjänsten här.

Ytterligare information:
Solita Oy, Jari Jolula, Head of Cloud Services, jari.jolula@solita.fi

Solita är ett nordiskt konsultföretag som hjälper företag att skapa värde utifrån data. Solita erbjuder konsulttjänster kopplade till datastrategi och tjänstedesign, byggandet av nya dataplattformar, artificiell intelligens, analysverktyg och molntjänster. Solita grundades 1996 och har i dag över 800 anställda i Sverige, Finland, Estland och Tyskland.

Författare

Solita