31 augusti 2020Nyhet

Den finska Coronablinkern har nu publicerats – ladda ner applikationen till din telefon!

Koronavilkku

Smarttelefonapplikationen Coronablinkern som ska göra det lättare att bryta smittkedjor har publicerats. Nu kan finländare ladda ner Coronablinkern gratis till sina telefoner från de vanligaste appbutikerna.

Coronablinkern har laddats ner i appbutikerna idag i Finland (31.8.2020). Av den anledningen kan man inte nödvändigtvis ännu hitta den med appbutikens sökfunktion. Applikationen kan laddas ner direkt via laddningslänkarna på webbplatsen koronavilkku.fi/sv/.

Coronablinkern har publicerats i en finsk- och en svenskspråkig version. En engelsk version av appen publiceras senare i höst.

Med hjälp av Coronablinkern kan människor själva bidra till att förhindra spridningen av viruset och skydda sin egen och sina närståendes hälsa. Med hjälp av applikationen går det snabbare att nå personer som exponerats för viruset och att bryta smittkedjorna.

”Mobilapplikationen Coronablinkern är en del av regeringens strategi testa-spåra-isolera-vårda. Med hjälp av appen kan exponerade personer effektivare nås och hänvisas till vård. På så sätt kan även smittkedjorna brytas effektivare”, säger Kirsi Varhila, kanslichef vid finska social- och hälsovårdsministeriet.

Det är frivilligt att använda Coronablinkern, men ju fler som använder den, desto större nytta medför den.

”Vi hoppas att så många som möjligt laddar ner appen i sin telefon”, konstaterar Aleksi Yrttiaho, direktör för informationstjänsterna vid Institutet för hälsa och välfärd.

”Nu är det dags för oss alla att delta! Teamet har gjort ett anmärkningsvärt jobb under de långa sommarnätterna, nu kan vi alla hjälpa till att förebygga infektionskedjor genom att ladda ner appen och visa ett gott exempel för resten av världen”, säger Solitas Senior Technology Consultant Sami Köykkä. ”Detta var en helt extraordinär insats, till exempel när det gäller det mycket snäva schemat och det internationella samarbetsnätverket. Det har varit en ära att få vara med på det. ”

Applikationen har utvecklats av teknologiföretag Solita. I utvecklingsarbetet deltar förutom Institutet för hälsa och välfärd även SHM, FPA och SoteDigi Oy.

Mer information och nedladdningsanvisningar

Mika Salminen, direktör, THL, +358 29 524 8454, [email protected]

Aleksi Yrttiaho, direktör för informationstjänsterna, THL, +358 29 524 7671, [email protected]

Sami Köykkä, Senior Technology Consultant, Solita, +358 44 7582 395, [email protected]

Risto Kaikkonen, Director, Health and Wellbeing Division, Solita, +358 41 536 8745, [email protected]

Författare

Solita