15 oktober 2019Nyhet

De bästa idéerna på Solita föds i en tillitsfrämjande företagskultur

Datakonsultbolaget Solita genomgår just nu en snabb tillväxtresa där de anställda och företagets värdegrund är de viktigaste tillgångarna. Få företag kan stödja sina kunder i en datadriven transformation från både kulturella och strategiska perspektiv såväl som de tekniska. Där kan Solita komma in och göra verklig skillnad.

Solitas resa mot att bli ett av Nordens ledande datakonsultföretag bygger på en genomtänkt tillväxtstrategi tillsammans med starka värderingar som genomsyras av jämställdhet, mångfald och autonomi. Deras inställning till konsultarbetet grundar sig i att låta de anställda vara med i utvecklingen framåt, förklarar Petronella Posti, vd på Solita.

– Våra konsulter är vår viktigaste tillgång och är en stor del i utvecklingen av vårt erbjudande. Vi tror på ett arbetssätt utan hierarkiska strukturer där alla får vara sig själva och komma med förslag på innovationer.

Individen i fokus

I kulturen finns också ett starkt fokus på jämställdhet och mångfald. I människosynen tar man hänsyn till var och en på individnivå och man siktar på att bygga grupper med olika åsikter, åldrar och bakgrunder.

– Vi tror inte att innovation görs bäst i homogena grupper utan vi vill att våra lösningar ska reflektera den moderna världen. Det görs med olika synpunkter. Varje anställd är en individ och behandlas just individuellt. De är det viktigaste vi har och det är viktigt för oss att kunna stödja alla på rätt sätt och ta hänsyn till stora förändringar i livet som föräldraledighet, sjukskrivningar och liknande.

För kunderna som primärt är större bolag, men också flera mindre företag som genomgår transformationer, ger Solita ett helhetsperspektiv som innefattar mer än bara teknik.

– När vi tittar på data ser vi det inte endast som information utan som en större organisatorisk transformation. Vi tar hänsyn till de kulturella aspekterna och hela vägen till den tekniska plattformen. Börjar man vid verktygen blir det fel – man måste tänka kultur, strategi och vision för att få fram en förändring. Det krävs mycket från en organisation att bli datadriven och vi är experter på att se precis vad som krävs för varje unikt företag.

Gått samman med Sparks

Nyligen gick bolaget samman med svenska konsultbolaget Sparks som en del i tillväxtstrategin som sker både genom organisk tillväxt och förvärv. Som ett renodlat kulturbolag var en viktig faktor den gemensamma värdegrunden. Sparks delade både ambitionen, nyfikenheten och fokuset på datadriven innovation.

– Vi vill bygga i raskt tempo eftersom vi ser en lysande marknad och potential. När vi hittade Sparks och såg att vi hade en likadan värdegrund tänkte vi varför ska vi verka parallellt när vi kan bli starkare tillsammans.

Som konsult hos Solita får man vara med och bidra till att hjälpa både företag och samhället i stort att nyttja data på ett bättre sätt. Man får också möjligheten att dyka ned i den senaste teknologin tillsammans med likasinnade personer och samtidigt få ett stort eget ansvar, berättar Petronella Posti.

– Vi har ett ‘just do it-tänk’ där vi uppmuntrar våra anställda att hellre ta initiativ istället för att be om lov. Det gör inget om det blir fel för då lär vi oss av det och ser det som en erfarenhet till nästa gång. Detta är en av våra absolut största styrkor då vi kan vara snabba med nya lösningar och anpassa oss till rådande situationer på marknaden. Som arbetsplats jobbar vi också med de nyaste och vassaste lösningarna rent tekniskt, och förslag till nya teknologier kommer oftast från konsulterna.

Publicerat i DI Digital 7.10.2019

Författare

Solita