Datakataloger

Frigör värdet i din data

Ett företag som satsar på att bli mer datadrivet ställs inför en rad frågor: Vilken data har vi? Vem använder datan och till vad? Var finns den data vi behöver? Lösningen på detta är ofta datakataloger, även kallat ”Data Catalogs”. Datakatalogen kombinerar Google-liknande sökfunktioner och en Wikipedia-liknande struktur med automatiserad självinlärning kring datastrukturering för att skapa största möjliga värde för organisationen. Solita hjälper dig att dra nytta av moderna datakatalogslösningar för att frigöra större värden ur dina datatillgångar.

Datakataloger har snabbt fått en central roll i dagens datahantering. En datakatalog innehåller metadata samt verktyg för datahantering och sökning så att analytiker och andra dataanvändare hittar det de behöver. Den är helt enkelt en strukturerad förteckning över organisationens samtliga datatillgångar och hjälper er att få ut så mycket som möjligt av er data. När information är rätt strukturerad och implementerad ger det en organisation flera fördelar som:

 • Högre produktivitet
 • Bättre affärsbeslut
 • Effektivare samarbete och community
 • Större värde och lägre kostnader för data
 • Förbättrad regelefterlevnad
 • Transparens och större tillit till data

Ta fram värdet i er data

Att implementera datakataloger är ett affärskritiskt förändringsprojekt som genomförs i flera steg med hjälp av modern teknik. Vi finns till hands och ger dig stöd längs hela vägen, från utvärdering till implementering, så att du får en smidig start och största möjliga värde för ditt företag.

 • Utvärdering inför implementering

  • Kartläggning av användarnas problem och möjligheter
  • Definiering av katalogens omfattning och problem som behöver lösas
  •  Organisationsdesign – definiering av roller och ansvar
  • Beräkning av affärsnytta och stöd för gate reviews vid olika steg
  • Definiering av användningsfall och värdeerbjudande
  • Kartläggning och utvärdering av programvarualternativ
  • Plan för koncepttest/pilot/implementering
 • Implementering av datakatalog

  • Interimistisk produktägare
  • Utarbetande av implementeringsplan och mätvärden för framgång
  • Utformning av utrullningsplan som bygger på användningsfall samt förändrings- och kommunikationsplan. Skapas i samarbete med huvudintressenter och användarteam
  • Utformning av nödvändiga nya styrmodeller eller anpassning av implementeringen efter befintliga styrmodeller
  • Hantering av produktbackloggen
  • Utformning av playbooks och engagemangsregler
  • Samarbete med programvaruleverantören för bästa möjliga resultat

Bred expertis och erfarenhet ger framgångsrika datakatalogslösningar

Vi har erfarenhet av en lång rad datakatalogsprojekt och behärskar allt från tidiga utvärderingar till implementering och produktägarskap. Vi har även en bred expertis och erfarenhet av att implementera dataplattformar, utveckla dataprodukter och designa nya datadrivna tjänster.

Du får:

 • En grundlig förståelse av problem och möjligheter
 • Ett lösningsmönster som passar din organisation
 • Identifierade användningsfall samt installations- och implementeringsplaner för din organisation
 • En affärsnyttoanalys som visar om en datakatalog är rätt val för din verksamhet
 • Systematiskt insamlad metadata om strategiska datatillgångar
 • Utbildning av användare så att katalogen används rätt
 • Snabbare analytiskt arbetsflöde och mer givande output
 • Förbättrad regelefterlevnad vid dataanvändning

Våra teknikpartners

Vill du veta mer?
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!