Datadriven affärsverksamhet

Make your business data-driven

Data och analys har varit ett samtalsämne länge nog. Nu är det dags för resultat.

 • DATASTRATEGI OCH -VISION

  Vi skapar en gemensam syn på vilken roll data och analys har i din organisations strategi och affärsmodell samt en gemensam syn på de viktigaste målen.

 • ROADMAP TILL DATADRIVEN AFFÄRSVERKSAMHET

  Vi identifierar de viktigaste åtgärderna som behövs för att förankra datastrategin inom olika delområden, till exempel informationsmängd, teknik, algoritmer, kompetens och ledarskap, och planerar åtgärdernas ordningsföljd och tidsplan.

 • UTVECKLING AV DATADRIVNA SERVICEKONCEPT OCH AFFÄRSMODELLER

  Genom att kombinera datakunskap, verksamhetsvision och förståelse för människan säkerställer vi att nya koncept skapar mervärde.

 • AI MASTERCLASS

  Vi hjälper ledare att se igenom AI-hypen och förstå vilken betydelse artificiell intelligens har för organisationens affärsverksamhet och vad som är realistiskt att förvänta sig av AI. Läs mer

 • DATAAKADEMIN

  Vi utbildar fackelbärare i datadriven affärsverksamhet som sedan kan hjälpa till att höja den allmänna dataläskunnigheten inom organisationen till en tillräcklig nivå.

 • INTERIM CHIEF DATA OFFICER

  Övergången till datadriven affärsverksamhet förutsätter vanligen en omfattande organisationsförändring. Som stöd för denna förändring tillhandahåller vi erfarna ledare med stark kompetens inom affärsverksamhet, organisationsförändringar samt utnyttjande av data och analys.

Tekniken är enkel, men kulturen är svårare att förändra. Vi hjälper dig att lyckas på alla delområden.

Nio pusselbitar inom datadriven affärsverksamhet

Förändring av affärsverksamheten så att den blir datadriven är en övergripande transformation. Det är enkelt att utveckla och förfoga över data, teknik och algoritmer tillsammans med en kompetent partner, men det räcker inte. För att lyckas med förändringen bör du också utveckla kunskapen, arbetsprinciperna, organisationsstrukturen, ledarskapsmodellen och företagskulturen. I fokus för allt detta bör dessutom finnas en klar vision för hur data skapar värde både för din affärsverksamhet och för dina kunder.

Vi hos Solita har en gedigen erfarenhet av alla dessa delområden. Vi hjälper din organisation att hitta och införa de bästa sätten att utnyttja data. Tillsammans med dig tar vi reda på vilken roll data kan ha och vilka möjligheterna är, planerar nödvändiga åtgärder och hjälper dig i förändringen mot en datadriven affärsverksamhet.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Frida Carling

Data-driven guide

Free guide: How to solve the puzzle of data-driven business

Download our free step-by-step guide for building a truly data-driven business.

 

Download guide »