Data management och Agile Data Engine

Framtidens affärsverksamhet bygger i allt större utsträckning på ett innovativt och effektivt användande av data. Vi bygger tjänster och verksamhetssätt för din organisation, och i många fall skapas helt nya verksamhetsmodeller för ert företag.

Modern informationshantering möjliggör inte bara rapportering och analys, utan spelar även en viktig roll för lösningar inom industriellt internet och förutseende analys både i webbutiker och andra elektroniska tjänster. Den erbjuder till exempel 360-vyer över kunddata och annan information som kan vara väsentlig för användaren.

Våra experter hjälper dig att utnyttja tekniker och metoder som kan anpassas på kostnadseffektivt sätt baserat på verksamhetens behov av datalagring och informationshantering. Vi utnyttjar möjligheterna med automatisering och molnbaserade lösningar bl.a. för våra Agile Data Engine.

Agile Data Engine - DataOps for cloud DW

Agile Data Engine is an integrated DataOps development and operations platform for building, deploying and running cloud-based data warehouses. Data modeling, ELT & orchestration capabilities combined in the same software.

Read more about Agile Data Engine

Vill du veta mer?
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!