16 september 2020Nyhet

Coronablinkern når redan över två miljoner nedladdningar

Den finska appen Coronablinkern, som gör det lättare att bryta smittkedjorna, har hittills laddats ner över 2 miljoner gånger. Gränsen på två miljoner nedladdningar överskreds två veckor efter att Coronablinkern blev tillgänglig i appbutikerna.

”Vi har nu alla en genuin möjlighet att hjälpa till med att bryta smittkedjorna, eftersom så många av oss har börjat använda Coronablinkern. Dessutom måste vi komma ihåg att förebygga spridningen av coronaviruset och bland annat se till att vi har god handhygien, håller säkerhetsavstånd och använder ansiktsmask liksom rekommenderad”, säger Aleksi Yrttiaho, direktör för informationstjänsterna på THL.

Koronavilkku 2 m

Antal nedladdningar av Coronablinkern i antal och i förhållande till befolkningen.

218 användare av Coronablinkern har anmält att de är smittade

Hittills har 218 användare av Coronablinkern anmält att de är smittade. Man anmäler smitta genom att ange en engångskod, en öppningskod, i appen. Appanvändarna får koden av den anställda inom hälso- och sjukvården som utför spårningsarbetet. Efter skickar appen information till dem som kan ha utsatts för smitta.

En öppningskod kan endast fås av en person som har laboratoriebekräftad coronasmitta. Med öppningskoden säkerställer man att varningarna i Coronablinkern endast bygger på konstaterade infektioner. De som får en varning och avsändaren får inte information om varandras identitet.

Under perioden 1.–15.9.2020 anmälde 35 procent av dem som har konstaterad coronavirussmitta smittan i appen.

Coronablinkern gör det snabbare att nå personer som exponerats för viruset och att bryta smittkedjorna. Ju fler som laddar ner appen desto större nytta gör den. Finland är det land i Europa som snabbast har uppnått en så här omfattande befolkningstäckning.

”Det är lätt att vara stolt över oss finländare, då vi är en förebild för resten av världen. Vi finländare har visat att vi tar ansvar för att bryta smittkedjorna tillsammans. Vårt nästa mål är att ytterligare öka appens täckning”, säger Risto Kaikkonen, chef för hälso- och välfärdsenheten på Solita.

Telefonens inställningar påverkar mottagandet av varningar för smittoexponering

Coronablinkern fungerar i nyare smarttelefoner med gränssnittet Exposure Notifications som skapats av Apple och Google tillsammans. Telefonmodell och operativsystem kan påverka appens funktion. Kontrollera följande inställningar i telefonen när du använder Coronablinkern.

Kontrollera att exponeringsloggen uppdateras i appen. Du kan kontrollera detta genom att klicka på ”Ingen exponering har upptäckts” på hemskärmen i Coronablinkern. Om datumet under Senast kontrollerad är för över ett dygn sedan kan du prova följande:

  • iPhone: Uppdatera operativsystemet till 13.7 och/eller kontrollera under Exponeringsanmälningar i inställningarna att Institutet för hälsa och välfärd/Finland (och inte ”Coronablinkern”) är ett aktivt område.
  • I vissa telefoner (särskilt OnePlus) stänger telefonen Bluetooth-anslutningar på natten utan att fråga. Denna inställning för optimering av batteriet bör man stänga av.

Om problemet kvarstår kan du skicka återkoppling till e-postadressen [email protected] Observera att du inte kan påbörja ett ärende via e-post eller fråga efter detaljer om användningen av appen.

På webbplatsen koronavilkku.fi/sv/ hittar du information om blinkern och hur du börjar använda den.

Information om appen och hur du laddar ner den:
Koronavilkku.fi/sv

Närmare uppgifter:

  • Aleksi Yrttiaho, direktör för informationstjänsterna på Institutet för hälsa och välfärd (THL), +358 29 524 7671, [email protected]
  • Risto Kaikkonen, Director, Health and Wellbeing Division, Solita, +358 41 536 8745, [email protected]

Solita är ett nordiskt konsultföretag som hjälper företag att skapa värde utifrån data. Solita erbjuder konsulttjänster kopplade till datastrategi och tjänstedesign, byggandet av nya dataplattformar, artificiell intelligens, analysverktyg och molntjänster. Solita grundades 1996 och har nästan 1000 anställda i Sverige, Finland, Danmark, Estland, Tyskland och Belgien.

Författare

Solita