Business design

Det snabbast växande sättet att förnya din verksamhet

Med hjälp av business design kan företag hitta nya möjligheter att utveckla sin verksamhet. Den genomsnittliga livslängden för ett företag har halverats de senaste 20 åren. En osäker och komplex omvärld gör det nödvändigt att förnya sig och ta fram värdeskapande digitala tjänster och innovationer i en allt snabbare takt.

Business design handlar om att använda människocentrerade designverktyg och metoder för affärsutveckling och problemlösning. Business design är ett sätt för dig att utveckla och testa affärsidéer på dina kunder så att du kan säkerställa att ni har rätt utvecklingsfokus och att det finns en efterfrågan på de nya tjänster som tas fram. Våra erfarna specialister hjälper dig vid varje steg i förändringsarbetet och ser till att den nya verksamheten blir lönsam och praktisk.

”Business design är en kombination av kreativ problemlösning, stark tillväxtkultur och identifiering av strategiska affärsmöjligheter.”

 • Business design hjälper dig lösa affärsutmaningaro

  • Hitta nya tillväxtmöjligheter
  • Nya affärsmodeller
  • Organisationsmodeller för experimenterande och kontinuerligt lärande
  • Processer för tjänsteutveckling, från första idé till lönsam affär
  • Produkt- och tjänstestrategier

Business design hjälper dig hitta svaren på följande frågor

 • Vad ska vi investera i och varför?
 • Vilken affärsmodell är bäst för den nya lösningen?
 • Finns det en efterfrågan på den nya tjänsten eller portföljen, och kan den bli lönsam?
 • Hur ska verksamheten organiseras för att stödja nya affärslösningar?
 • Vilken kompetens och vilken teknik krävs för den nya verksamheten?
 • Hur ska den nya verksamheten implementeras?
 • Varför köper kunderna en viss produkt eller tjänst, och varför köper de deninte?
 • Hur kan vi anpassa vår organisation så att den främjar våra nya mål?

Kunder, verksamhet och tekniska insikter

Våra metoder bygger på en djup förståelse för slutkundens behov och utmaningar: våra design-, affärs- och teknikspecialister är redo att lösa verkliga problem, inte bara göra finjusteringar. Vi förstår teknikens möjligheter och vi bygger något som är större än en affärsmodell. Vi arbetar med din verksamhet och tar hänsyn till hur just er operativa miljö ser ut. Vi vet att man inte kan skapa varaktiga konkurrensfördelar över en natt, därför bygger vi våra lösningar ett steg i taget. Vi kan avgöra vilka experiment som är värda att genomföra – och vi säkerställer att varje startup blir noggrant motiverad, utformad och implementerad.

Vi skapar framgång tillsammans – med hjälp av business design

 • VI LÖSER PROBLEM MED ETT ENTREPRENÖRSTÄNK

  Med ett starkt entreprenörstänk är vi alltid redo att kavla upp ärmarna och hugga i. Vi är naturligtvis vana vid kalkylering, planering och konceptutveckling, men vi hjälper dig också att sjösätta dina lösningar. Vi vet hur man sätter igång en ny verksamhet, steg för steg. Rent metodmässigt ligger vi nära Lean Startup.

 • VI BYGGER BROAR

  Vi kombinerar kundinsikter och verksamhetsindikatorer inom din organisation och skapar samarbetsstrukturer. Vi hjälper dig också att blicka framåt: Vilka affärer kan skalas upp? Vilken affärsmodell passar? Vilka roller har olika intressenter och hur kan ni tillgodose deras behov?

 • DATADRIVEN BUSINESS DESIGN

  Vi kombinerar data och teknisk kapacitet. Vi säkerställer att du har den data som behövs för affärsutveckling och för ökad effektivitet och anpassningsförmåga. Vi hjälper hela organisationen att bli datadriven.

Intresserad? Vänligen kontakta oss

Gert Ottosson

Director Business Development, Design & Strategy

[email protected]

+46 708 306 911