Business process management

En förutsättning för ständiga förbättringar och transformationsförändring

Business process management

Business process management är hörnstenen i att driva företag effektivt för tillväxt och en bättre kundupplevelse. När du förstår hur ditt företag drivs från början till slut kan du effektivisera era affärsprocesser för att förbättra affärsresultat, minska kostnaderna och möjliggöra förändring. Våra processkonsulter hjälper dig att uppnå maximalt affärsvärde i dina transformationsinitiativ.

Solitas processexperter stöttar era projekt och områden som:

Förändra verksamheten

  • Affärstransformation
  • Operational excellence, process mining/intelligence
  • Hantering av kundupplevelse

Förbättra verksamheten med teknologi

  • Processautomatisering
  • Digitalisering
  • Implementering av standard applikationer som tex SAP

Säkerställa efterlevnad

  • Integrerade ledningssystem
  • Process-orienterad riskhantering
  • GDPR, datahantering

Våra erfarna processkonsulter har en helhetssyn på affärsprocesser, organisation och teknologi. Vi stöder alla process relaterade projekt som t.ex. – snabbt förbättrar kundupplevelsen, möjliggör en digital försörjningskedja, mätning och standardisering av order-till-betalning samt redesign och automatisering av faktureringsprocesser.

Vi stöder hela livscykeln för affärsprocesser, från strategi och design till implementering och uppföljning med konsulttjänster, utbildning, branschspecifikt innehåll, metodik och ledande verktyg som ARIS.

Intresserad? Vänligen kontakta oss

Gert Ottosson

Director Business Development, Design & Strategy

[email protected]

+46 708 306 911

Vill du veta mer?
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!